Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik maj

Omvärldsspaningen för maj månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå, Regeringen sänker banavgifter, containerpendel till Mälaren ger överflyttning & Hyundai planerar större elbilssatsning.

Flyg - Fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Nyligen levererades den första sändningen av fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen innebär startskottet för att kunna erbjuda offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner möjligheten att flyga med minskad klimatpåverkan från Skellefteå Airport. Skellefteå kommun har dessutom, som en av de första kommunerna i landet, fattat beslutet att klimatreducera inrikes flygresor från Skellefteå Airport genom att använda fossilfritt flygbränsle.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Regeringen sänker banavgifter

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att avsätta 1,37 miljarder kronor till en reduktion av de banavgifter som tågföretagen betalar för nyttjandet av järnvägen. Beslutet kommer även att ha retroaktiv verkan och kan således innebära att återbetalning av redan betalade avgifter för 2020 och 2021.

De riktade tillskott som staten tidigare lämnat till regionala kollektivtrafikmyndigheter har hittills inte kommit utförande operatör till del, trots att operatörerna drabbats hårt av minskat resande. Långväga kommersiell kollektivtrafik har inte alls omfattas av stöden.
Läs mer i Järnvägsnyheter.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Containerpendel till Mälaren ger överflyttning

Det tyska rederiet Deymann introducerar i slutet av maj en containerpendel mellan containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn och Västerås hamn som ingår i Mälarhamnar.
– Den nationella godstransportstrategin tar sikte på framtidens transportsystem där sjöfarten spelar en nyckelroll för att skapa moderna, effektiva och hållbara transporter. Godspendeln mellan Stockholm Norvik och Västerås ligger precis i linje med vad regeringen strävar efter. Den bidrar till en kraftig överflyttning av transporter från våra vägar till våra vattenvägar och det är särskilt glädjande att det blir ett fartyg som går på inre vatten, säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:
  • Sjöfartsverket ska få 130 miljoner i stöd. Transport & Logistik
  • 90 meter långt fartyg på grund i Mälaren – har kommit loss. SR
  • Suezkanalen måste utvidgas efter kaoset med det fastnade containerfartyget. Infrastrukturnyheter
  • Var finns sjöfarten i infrastrukturpositionen? Sweship 
  • Ny containerhamn i anslutning till Sundsvalls logistikpark. Infrastrukturnyheter

 

Väg - Hyundai planerar större elbilssatsning

Biltillverkare efter biltillverkare höjer hastigheten i elbilsutvecklingen för att anpassa sig till striktare mål gällande utsläpp av koldioxid. Enligt källor till nyhetsbyrån Reuters planerar nu den sydkoreanska biltillverkaren Hyundai att dra ned på utbudet av bilar med förbränningsmotorer med 50 procent för att frigöra resurser till elbilsutvecklingen.
"Det är ett viktigt affärsmässigt steg som först och främst frigör resurser för forskning och utveckling att fokusera på elmotorer, batterier och bränsleceller, säger en av källorna. Enligt denne har högsta ledningen godkänt planerna.
Läs mer i Transport & Logistik.

Mer om väg:

 

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.