Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Egypten använder blockchain för tulldata

Från 1 april testar Egypten ett nytt tulldatasystem (advance cargo information system) baserat på blockchain.

Systemet är ett single window system som heter Nafeza och är en del av ett digitalt importsystem som ska förenkla importprocedurerna samt för att Egypten ska kunna enklare ska kunna kontrollera inkommande gods. Även exportörer och transportörer kommer att behöva registrera sig och lämna information via systemet, efter uppmaning från importören.

Det nya systemet är ett led i att möta ökade krav på säkerhet som redan finns i många länder och regioner. Den 1 juli kommer de nya reglerna att gälla.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Mer information