Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Regioner och kommuner vill ha tydligare svar om snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm

Ledande företrädare för regioner och kommuner i stråket Oslo-Stockholm har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Anledningen är att den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide nyligen meddelade att den norska regeringen är villig att utreda en modern järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Förutsättningen för att arbetet ska påbörjas är dock att det sker gemensamt med Sverige. Ännu har inget tydligt svar kommit från den svenska regeringen i frågan.

Företrädarna för regionerna och kommunerna skriver bland annat:

"Vi kräver inte att varken den norska eller den svenska regeringen ska lova någon ny järnväg. Men vi kräver att den svenska regeringen visar intresse och engagemang. Att man ser möjligheten och betydelsen. Och vi kräver att man är beredd att gemensamt med Norge, seriöst utreda både kostnader och alternativ finansiering av en ny järnväg tillsammans mellan länderna. Sverige måste kunna ta hand om befintlig infrastruktur samtidigt som nya möjligheter utreds."

Brevet undertecknades av: 
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande Region Örebro län
Denise Norström, regionstyrelsens ordförande Region Västmanland
Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande Region Värmland
Irene Svenonius, finansregionråd, Region Stockholm
Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun
Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande Karlstad
Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande Västerås

 

Källa: mynewsdesk

Bakgrund

Att ta tåget mellan Oslo och Stockholm, en resa på ungefär 40 mil, tar idag mellan fem och sex timmar. Delar av sträckan består av enkelspår på hundra år gamla stambanor. Trots att stråket knyter ihop två huvudstäder och att det bor ungefär 3,5 miljoner människor i relationen har satsningar på järnvägen stått tillbaka. Nu finns äntligen en möjlighet att få till den förbindelse som rimligen borde ha byggts för länge sedan. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås samt Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra. Idag väljer nästan alla resenärer att ta flyget mellan huvudstäderna. Varje år sker 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm - medan bara 200 000 resor sker med tåg.

  • En bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle drastiskt förbättra växtkraften i hela Mellansverige och stärka hela Nordens konkurrenskraft.
  • Projektet skulle omedelbart flytta fler än en miljon flygresor till tåget varje år och kraftigt minska klimatpåverkan från vårt resande.
  • Järnvägen går över en nationsgräns. Sträckningar och finansiering måste därmed lösas gemensamt. Projektet skulle vara lika lönsamt som Öresundsbron.