Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Stora nyttor för Karlskoga vid järnvägsutbyggnad

På torsdagen anordnades ett webinarium med fokus på vilka nyttor som Karlskogaregionen kan få av en utbyggd järnväg mellan Oslo och Stockholm.

Bosse Björk, Karlskoga Kommun och Jonas Karlsson Oslo-Sthlm 2.55 föredrog på mötet

Utbyggnaden skulle innebär en helt ny sträcka via Karlskoga, som då skulle få sin första tågstation för persontrafik. Jonas Karlsson från bolaget Oslo-Sthlm 2.55 visade undersökningar som pekar på att bostadsbyggandet skulle öka med 18 procent och konsumentnyttan med 22 miljoner kronor.

Det skulle också innebära en mer attraktiv arbetsmarknad. Antalet arbetsplatser inom 60 minuter från Karlskoga skulle öka med 19 procent. Störst ökning av alla orter längs stråket skulle Degerfors få med en ökning på hela 268 procent jämfört med idag.

Mest sannolikt kommer järnvägen dras strax söder om Karlskoga centrum.
-Vi har en god beredskap för detta i Karlskoga kommun men nu behövs beslut för att vi ska kunna gå vidare, sade Bosse Björk.

Faktaruta

Oslo-Sthlm 2.55 har beskrivits som Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Trots det saknas fortfarande viktiga principbeslut för att projektet ska bli av. Handelskammaren Mälardalen driver inom ramen för OSIC ett aktivt påverkansarbete för att bidra till förverkligandet.