Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik januari

Omvärldsspaningen för januari månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat privata aktörer vill ta över Bromma flygplats, debattinlägg Rädda satsningar på viktig infrastruktur Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen m.fl., arbetet med ny avgiftsmodell för Sjöfartverket har inletts samt många svenska vägar direkt trafikfarliga.

Flyg - Privata aktörer vill ta över Bromma flygplats

Statliga Swedavia anser att det inte går att affärsmässigt driva Bromma flygplats längre och därför har flygplatsens framtid återigen blivit osäker. Nu finns det dock privata aktörer från den svenska flygbranschen som vill ta över driften av Stockholms cityflygplats från staten.
Läs mer i flyg24nyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - DEBATT: "Rädda satsningar på viktig infrastruktur" Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen m.fl.

I början av året ska regeringen presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur kommande mandatperioder. Trafikverket har presenterat ett underlag för hur medlen för investeringar i vägar och järnvägar ska se ut de kommande mandatperioderna. I och med deras förslag är risken stor att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt utgår eller kraftigt försenas. I det förslag som nu ligger på bordet framgår att det inte finns något investeringsutrymme i svensk infrastruktur på flera decennier – det kan vi som företrädare för näringslivet inte acceptera.
Läs mer i SVD & Handelskammaren Mälardalen.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Arbetet med ny avgiftsmodell har inletts

VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Förslagen ska bidra till ökade miljö- och klimatnyttor och en harmonisering med svenska hamnars avgifter.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Många svenska vägar direkt trafikfarliga

Svenska vägar lider av en så pass stor underhållsskuld att de är direkt trafikfarliga. Transportföretagens analys av det svenska vägnätet är dyster läsning, hela 12,7 % av landets statliga vägar är i mycket dåligt skick.

– Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. En väl underhållen väginfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva, för framkomlighet, tillgänglighet och för trafiksäkerheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:
  • Volvo gasar på elektrifieringen. Transportnet
  • Volvo satsar på smartare användning av batterier. NyTeknik
  • Gotland får väg med trådlös laddning. Transportnet
  • Renault lanserar Mobilize – ett nytt varumärke kring mobilitet. NyTeknik
  • Växande elfordonsflottor genererar fler laddningsmöjligheter. Infrastrukturnyheter

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.