Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Stor enighet i Norge – nu vill politikerna i Stortinget utreda Oslo-Stockholm

Efter den norska infrastrukturministerns uttalanden om att börja utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har även övriga partier i Stortinget ställt sig positiva till förslaget. Nu finns en klar politisk majoritet för att gå vidare med planerna i Norge.

osic

Norges infrastrukturminister Knut Arild Hareide (Krf) meddelade i veckan att han är i färd med att kontakta sin svenska motsvarighet Tomas Eneroth (S) för att få igång en gemensam utredning av Oslo-Stockholm. Ministern klargjorde i ett uttalande till Aftenposten att det nu är upp till den svenska regeringen huruvida Norge ska gå vidare med att inkludera projektet i nästa nationella plan.

- Det känns lovande att såväl ansvarig minister, Arbeiderpartiet och Høyre är överens om att det här är något som man är villig att gå vidare med. Även övriga partier med inflytande ställer sig positiva till förslaget. Nu är det helt avgörande hur svenska beslutsfattare svarar på det norska initiativet, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Längs stråket Oslo-Stockholm bor ungefär 3,5 miljoner människor. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås samt Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra. Men delar av dagens järnväg är undermålig och tågresan tar i bästa fall drygt fem timmar. Idag väljer dessutom nästan alla resenärer att ta flyget mellan huvudstäderna. Varje år sker 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm - medan bara 200 000 resor sker med tåg.

- Det är uppenbart att både norska myndigheter och regering har insett bristen i förbindelsen och samtidigt ser vilka nyttor projektet skulle innebära för både klimat och samhälle. Att det dessutom inte nödvändigtvis behöver belasta staternas budgetar gör projektet än mer intressant, säger Jonas Karlsson.

Bolaget Oslo-Sthm 2.55, som ägs av större kommuner och regioner i stråket, har tagit fram en rad studier och rapporter som skulle kunna utgöra underlag för en utredning om hur järnvägen kan förverkligas. Bland rapporterna finns flera intressanta indikationer på att detta projekt kan finansieras genom brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron. Studier visar också att projektet inte bara är samhällsekonomiskt utan även kommersiellt lönsamt. Därmed finns det många alternativa lösningar för att snabbare få till projektet.

- Tillsätt en gemensam utredning som granskar våra kalkyler. Jag är tämligen säker på att både den norska och svenska regeringen kommer fram till precis samma sak som vi upptäckt – att det här är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, avslutar Jonas Karlsson.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Faktaruta OSIC

Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.