Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Välkommen till 2020 års energi- och klimatdag

Vi lever i en föränderlig tid och i år välkomnar vi er därför till en digital energi- och klimatdag. Var med och inspireras kring omställning och förändring – där vi får höra om nya möjligheter och framtida energilösningar.

Temat för dagen är förändring. Coronapandemin har påverkat oss alla, som individer och som samhälle. Vad kan vi lära oss om samhällsförändringar och hur kan vi agera i den situation som nu råder? Hur skapar vi ett samhälle som blir bättre efter krisen än det var innan? Kan vi se den nuvarande situationen som ett möjlighetsfönster, där det nu finns chans att tänka nytt?

Under denna förmiddag kommer vi bland annat att få lyssna till Pernilla Hagbert prata om hur vi kan gå från scenarier till förändring på en lokal och regional nivå. Staffan Laestadius kommer att prata om omställningen i Sverige. Det kommer även bjudas på framtidsspaningar och inspiration om nya energilösningar. Efter Energi- och klimatdagen finns möjlighet att delta på en kommunnätverksträff inom projektet Framtidens Solel.

Förmiddagen riktar sig främst till tjänstepersoner och politiker i offentlig verksamhet, men också till intresserade i näringslivet.

Faktaruta

Tid och plats

Den 13 november, klockan 8.30–12.15. Konferensen sker digitalt.

Program

Här kommer du inom kort att hitta ett detaljerat program. Du hittar också information och program på Region Örebro län webbplatslänk till annan webbplats.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 november. Länk till konferensen skickas ut några dagar innan konferensen. Dagen är kostnadsfri.