Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tre steg för att ställa om!

Är du ett av de företag som drabbats hårt av Covid-19 och som funderar på hur ni ska kunna starta om eller anpassa er verksamhet? Handelskammaren Mälardalen och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna och Strängnäs erbjuder dig stöd i processen. Anmäl ditt intresse nedan för att ingå i vårt gemensamma projekt för små och medelstora företag inom tjänstesektor och handel i Eskilstuna och Strängnäs. Start oktober!

Tre steg för att ställa om!
Vi kommer att arbeta utifrån en trestegsmodell. Vi inleder med att omvärldsspana, vilka yttre faktorer påverkar ditt företags förutsättningar idag och framåt. I steg två genomför vi en workshopserie med deltagande företag utifrån era behov.
Steg tre. Rådgivning på individ/företagsnivå med konkreta åtgärder anpassade aktiviteter.

Faktaruta

Information
  • Deltagande är kostnadsfritt
  • Sista anmälan 3 oktober 2020
Kontakt

Handelskammaren Mälardalen
Anna Holmström
anna@handelskammarenmalardalen.se

Eva Borgström
eva@handelskammarenmalardalen.se

Nyföretagarcentrum Eskilstuna
Urban Wallin
urban.wallin@nyforetagarcentrum.se

Nyföretagarcentrum Strängnäs
Inger Lindelöw
inger.lindelow@gmail.com