Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam väntas träda i kraft inom kort

För att du ska kunna exportera ursprungsvaror till Vietnam från EU behöver du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer.

Det ursprungsintyg som ska användas av EU:s exportörer vid handel med Vietnam är en ursprungsförsäkran med ett Rex-nummer som skrivs på en faktura eller på en annan kommersiell handling.

Ursprungsintyg vid import från Vietnam

Ska du importera ursprungsvaror från Vietnam är det istället EUR.1-certifikat som används. Ursprungsdeklaration kan också användas men endast för sändningar under värdegränsen 6 000 euro.