Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Klimatsmart och prisvärd fjärrvärme från BillerudKorsnäs

I över 20 år har BillerudKorsnäs och Linde Energi samarbetat för att ta tillvara på överskottsenergi från produktionsanläggningen i Frövi, där den distribueras via fjärrvärmenätet till Linde Energis kunder som på så sätt får klimatsmart och prisvärd fjärrvärme.

Idag kommer mer än 90 procent av den fjärrvärme som används i Lindesberg, Vedevåg och Frövi från BillerudKorsnäs. Ombyggnationen och utökningen av BillerudKorsnäs produktionsenhet i Frövi år 1996 innebar också mer överbliven spillvärme i produktionsprocessen. Samtidigt undersökte Linde Energi möjligheten att investera i nytt värmeverk för att minska beroendet av fossilt bränsle. Det ledde till ett samarbete som gynnade båda parter och går helt i linje med företagens mission om ett hållbart samhälle i stort, men också i närområdet.

Rent praktiskt går det till så att värmen överförs från BillerudKorsnäs i Frövi till Vedevåg och Lindesberg via en 17 kilometer lång ledning samt i en kortare ledning till Frövi samhälle. Varmt vatten pumpas från produktionsenheten till värmeväxlare på de olika orterna, och kommer åter avkylt i det slutna cirkulerande systemet. Totalt levereras idag 110 000 MWh/år till omgivande orter, vilket motsvarar ca 4500 villor.

Faktaruta

Start Linde: 1998
Start Vedevåg: 1999
Start Frövi: 2000