Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juni

Omvärldsspaningen för juni månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat beslut om Västerås flygplats skjuts upp till hösten, biljetter kan finansiera järnvägsutbyggnad Oslo-Stockholm, Sjöfartsverket senarelägger avgiftshöjningar och sänkt hastighet på vägar i Västmanland.

Flyg - Beslut om Västerås flygplats skjuts upp till hösten

Under gårdagens kommunfullmäktige skulle den brännande frågan om Västerås flygplats avgöras men så blev det inte. Istället blev det en så kallad återremiss. Frågan om Västerås flygplats ska läggas ned eller inte, engagerar och debatten blev lång under kommunfullmäktige under onsdagskvällen. Hela mötet var sex timmar långt. När beslut kommer går i nuläget inte att säga men allra tidigast i höst.
Läs mer i SVT.

Mer om flyg:
  • Västerås – Automatisering istället för nedläggning? flyg24nyheter
  • Nio flygplatser föreslår bli beredskapsflygplatser. flyg24nyheter
  • Europa i botten på flygets återhämtning. Flygtorget
  • Fortsatt öde på Swedavias flygplatser. Flygtorget
  • Allt större el-flygplan kommer upp i luften. flyg24nyheter

 

Järnväg - Biljetter kan finansiera järnvägsutbyggnad Oslo-Stockholm

Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget. Då räcker 100 kronor extra per biljett för att finansiera satsningen. Med en restid under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga tekniska högskolan. Det skulle i sin tur generera intäkter på nästan två miljarder kronor om året.

- Vi har låtit undersöka vad det skulle kosta om den norska och svenska staten valde att brukarfinansiera de nya järnvägslänkarna som krävs för att nå en restid under tre timmar. Det visar sig att en blygsam höjning av dagens biljettpris är fullt tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att bygga en ny järnvägslänk över gränsen och för att koppla ihop Mälarbanan med Värmlandsbanan, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.
Läs mer i Handelskammaren Mälardalen & Newsdesk Oslo-Stockholm 2.55.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Sjöfartsverket senarelägger avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat att skjuta på de avgiftshöjningar som planerats ske i början av 2021. Orsaken är den kris som sjöfartsbranschen genomgår till följd av coronapandemin. För 2021 planerades höjningar av de avgifter som fartyg i inrikes och utrikes trafik betalar till Sjöfartsverket.
– Vi kommer att göra ett nytt ställningstagande i början av hösten då vi har mer information om hur omvärldsläget utvecklas. Men minst fyra månader är inriktningen att skjuta på avgiftshöjningen, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i en kommentar på myndighetens hemsida.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Sänkt hastighet på vägar i Västmanland

Nu föreslås att hastigheten på flera vägar i Västmanlands län ska sänkas. Från 90 till 80 km/h. Trafikverket vill på så vis minska dödsolyckor och skador i trafiken. Samtliga vägavsnitt ovan är utan mitträcke. Även under 2019 justerade Trafikverket hastigheten på ett antal vägar i Västmanland. Men i och med sänkningarna som förväntas inledas i höst är arbetet klart i länet och inga fler sänkningar av hastigheter är planerat.
Läs mer i SVT.

Mer om väg:
  • Så blir laddstationerna för ellastbilar – kapacitet på 23,5 MW. NyTeknik
  • MIT-forskare: Hårdare vägar kan minska fordons förbrukning. NyTeknik
  • Pommes frites-olja ska bli diesel. Transportnet
  • Kvinnor blir lastbilschaufförer på nystartad utbildning. Transportnet
  • Nya forskningsresultat om fordonsgas. Infrastrukturnyheter

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.