Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Biljetter kan finansiera järnvägsutbyggnad Oslo-Stockholm

Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget. Då räcker 100 kronor extra per biljett för att finansiera satsningen.

Med en restid under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga tekniska högskolan. Det skulle i sin tur generera intäkter på nästan två miljarder kronor om året.

- Vi har låtit undersöka vad det skulle kosta om den norska och svenska staten valde att brukarfinansiera de nya järnvägslänkarna som krävs för att nå en restid under tre timmar. Det visar sig att en blygsam höjning av dagens biljettpris är fullt tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att bygga en ny järnvägslänk över gränsen och för att koppla ihop Mälarbanan med Värmlandsbanan, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55

Enligt utredningen skulle det räcka med att dagens biljettpris för en tågresa mellan huvudstäderna höjs från 600 till 700 kronor. Det förutsätter samtidigt att tågresandet ökar sin andel till 60-65 procent till år 2030 jämfört med dagens blygsamma 10 procent. En ökning som tidigare nyttoanalys påvisat är fullt möjlig med en kortare restid.

Efter att kostnaden för tågtrafiken är betald skulle det finnas en miljard kronor kvar för att betala de nya järnvägarna. Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Trots det saknas viktiga principbeslut om genomförandet.

Efter sommaren genomför bolaget Oslo-Sthlm 2.55 en enkät i samarbete med Handelskammaren Mälardalen för att samla inspel från näringslivet om behovet av utbyggd järnväg i stråket.

Faktaruta

För att korta restiden till under tre timmar krävs:

  • Förstärkning av befintlig järnväg
  • Dubbelspår där det saknas
  • Två nya delsträckor, varav den s.k Nobelbanan