Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Så kan EKN hjälpa ditt företag genom krisen

För att göra det möjligt för exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag att klara sig genom coronakrisen har Exportkreditnämnden, EKN, tagit fram nya finansieringslösningar.

Åtgärderna som EKN har beslutat om är mer omfattande än de som genomfördes under finanskrisen 2008. Behoven är bredare och företag av alla storlekar är påtagligt drabbade. Under denna kris kan EKN hjälpa till inom Europa vilket normalt inte görs. 

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.

För att ytterligare underlätta för svenska företags tillgång till finansiering erbjuder EKN nu följande:

1. Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för mindre företag

Med rörelsekreditgarantin täcker EKN bankens risk när banken ger lån, checkkredit och övertrasseringsrätt. Därmed blir det lättare för företagen att få lån från banken.

EKN har nu höjt täckningsgraden till 80 procent – banken behöver endast ta 20 procent av risken.

2. Ny rörelsekreditgaranti för stora företag

EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekreditgaranti för stora företag, kallad Enskild kreditgaranti. Det är en garanti som endast efterfrågas i kristider. Den täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering till stora företag.

3. Garanti för underleverantörers finansiering

Med rörelsekreditgarantin för stora företag kan EKN risktäcka banken när bankens finansiering är avsedd för företagets underleverantörer. Syftet med krediten ska vara att stötta företagets underleverantörer genom att dessa får betalt snabbare än enligt de betalningsvillkor som angetts i avtalet mellan företaget och underleverantören.

4. Garanti för korta krediter till höginkomstländer

EKN kan tillfälligt, under 2020, garantera betalningsrisken i leverantörskrediter till höginkomstländer. Normalt är det endast privata kreditförsäkrare som garanterar kredittider under två år till höginkomstländer, men under krisen kan även EKN göra det.

Garantier som EKN alltid erbjuder

  • Garanti för utebliven betalning i leverantörskrediter
  • Motgaranti

Övriga garantier

EKN har även garantier för bankers bekräftade remburser, diskonterade växlar och lån till köparen i en exportaffär. Exporterande företag kan försäkra risken för avbeställning och för otillbörligt utnyttjande av kontraktsgaranti.

Läs mer om global konkurrenskraft på EKN's hemsida

Här hittar du mer information om garantierna 

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel