Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hur bra är företagen på hållbarhet?

Omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle går för långsamt och vi behöver mer kunskap för att utveckla arbetet. Tillsammans med Region Örebro län och Örebro kommun gör Handelskammaren Mälardalen nu en enkät riktad till Örebroregionens näringsliv.

Det sista månadernas händelser har påverkat oss alla, och sätter fingret på hur viktigt det är att utveckla ett långsiktigt hållbart, motståndskraftigt samhälle. Om mindre än tio år ska Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. För att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt arbete i partnerskap med flera samhällsaktörer.

För att lära oss mer om vilka typer av insatser vi tillsammans kan utveckla för att ställa om vår region i en mer klimatsmart och hållbar riktning kommer vi att undersöka kunskapen och attityder hos företagsledare. Därför skickar vi ut en enkät under maj. Svaren kommer sedan att kompletteras med ett urval intervjuer och resultaten väntas vara färdiga efter sommaren och kommer bland annat att publiceras på Örebro Hållbarhetsarenas hemsida.

För det praktiska arbetet svarar AQ analys och Bronner&Bronner hållbarhetskonsulter.

Vill du delta?

Har du inte fått enkäten, men vill delta? Skicka ett mejl till info@handelskammarenmalardalen.se och ange din e-post, titel samt storlek på företag (antal anställda).