Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Sök omställningscheck för företag inom kultur- och besöksnäring i Örebro län

Den situation som uppkommit med anledning av covid-19 har drabbat besöksnäringen och många företag inom kulturella och kreativa näringarna i Örebro län hårt. Därför stöttar nu Region Örebro län med omställningscheckar till företag i dessa branscher.

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft. Ett exempel på omställning skulle kunna vara att utveckla virtuella tjänster. Stödet går att söka fram till 1 juli 2020 och är ett bidrag på max 90 procent av kostnaden (dock max 100 000 kronor) för en konsultinsats.

Omställningschecken går att kombinera med ett mikrostöd där bidrag kan lämnas även till maskiner och inventarier.

Ansök och läs mer här