Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

ICC och WHO: Global undersökning hindrar ekonomisk kollaps i spåren av pandemin

Tillsammans med WHO (Världshälsoorganisationen) genomför ICC (International Chamber of Commerce) just nu en världsomspännande undersökning för att identifiera möjliga lösningar på den pågående coronakrisen. Undersökningen ska identifiera den privata sektorns utmaningar i spåren av Covid-19. Resultaten ska bidra till arbetet mot virusets spridning och för att hindra en ekonomisk kollaps i spåren av pandemin.

– Den här undersökningen kommer att hjälpa oss förstå hur företag agerar. Det hjälper oss att kartlägga och sprida goda exempel och var vi och nationella hälsovårdsinsatser bör rikta fokus. Informationen som vi samlar in genom undersökningen bidrar till utvecklingen av effektiva åtgärder vilket räddar liv och minskar ekonomisk skada, säger WHO:s generaldirektör, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Vi på Handelskammaren Mälardalen hoppas att du som är företagare i vår region vill bidra genom att svara på enkäten. Undersökningen tar ca 2 minuter att genomföra, och ska ge WHO en bild av vilka områden som är särskilt viktiga att fokusera på för att motverka såväl hälsorelaterade som ekonomiska negativa effekter på kort och lång sikt.