Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Yrkeshögskolan - en del av lösningen genom krisen

Varsel och permitteringar ökar i stor omfattning för varje dag och det slår brett i alla branscher och sektorer. Igår presenterade Arbetsförmedlingen ny varselstatistik som visade att hela 18 433 personer har blivit varslade om uppsägning mellan den 23 och 29 mars. Hittills under mars månad är det nu totalt 36 800 personer som varslats om uppsägning.

Foto Jonas Bilberg

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet måste människor få goda möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen. Regeringen presenterade därför igår ett antal viktiga satsningar på utbildning inom regionalt yrkesvux, folkbildning, universitet och högskolor samt yrkeshögskola.

När det gäller yrkeshögskolan föreslås en utökning av det ordinarie utbildningsutbudet genom att öka antalet platser inklusive studiestöd. Totalt innebär förslaget att det tillförs 5 000 fler platser. Utöver det ska det skapas fler kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan som minst 3 500 personer kommer kunna ta del av redan i år. Dessa kurser fokuserar bland annat på att möta behovet av ökade kunskaper med anledning av klimatomställning och digitalisering. Kurser och kurspaket kan också möta utbildningsbehoven i de branscher som drabbats hårdast till följd av virusutbrottet.

Regeringen föreslår också att det ska skapas en försöksverksamhet inom yrkeshögskolan för en snabbare och flexiblare väg till en examen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar del av en utbildning. En möjlighet för personer som vill jobba vidare inom den bransch som de redan jobbar i, men med ytterligare ansvar. Föreslaget innebär ca 500 utbildningsplatser inklusive studiestöd.

För dig som arbetsgivare finns det flera möjligheter inom yrkeshögskolan till up- och reskill av befintliga medarbetare. Kontakta gärna oss på Handelskammaren för mer information.

I regeringens pressmeddelande hittar du mer information om hela utbildningspaket som presenterades av utbildningsdepartementet den 30 mars.

Yrkeshögskola Mälardalen

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör, tillsammans med med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens. Vi arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.

Det är arbetsgivarna som tar initiativ till alla yrkeshögskoleutbildningar som utformas efter arbetsgivarnas behov av eftergymnasial kompetens. Hela nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan.