Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Ombyggnad av riksväg 51 går framåt

I november öppnade den nybyggda delen av riksväg 51 som binder samman Örebro med Norrköping. Den nya vägen, som är drygt 13 kilometer lång, har byggts för att öka säkerheten på sträckan mellan Kvarntorp och Svennevad. Vägen är en 2+1 väg med vägräcke och har kostat runt 260 miljoner kronor.

2011 gjordes Trafikverkets utredning och 2017 var det byggstart. Riksvägarna har stor betydelse för Mälardalen, inte minst på grund av läget mitt i Sverige. På många av dem går också tunga transporter och därför är det också viktigt att vägarna byggs om för att öka trafiksäkerheten.

Handelskammaren Mälardalen driver, som enda regionala oberoende näringslivsorganisation, på för att tillgängligheten ska bli bättre i Mälardalen. Riksväg 51 har varit en prioriterade fråga för näringslivet där Handelskammaren har skrivit debattartiklar och deltagit i möten med politiker och Trafikverket.

- En väl fungerande infrastruktur är en tillväxtfråga för regionen. Därför är det skönt att se att vårt engagemang och arbete lönar sig även om det tar tid, säger Handelskammaren Mälardalens vd Jenny Emerén,

Medlemsföretagen har varit med och valt ut de kommande årens prioriterade åtgärder som presenteras i vårt Transportinfrastrukturprogram 2020.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel