Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Från ödetomt till logistiknav

På bara 10 år har en tom tomt vid järnvägen i Frövi förvandlats till ett viktigt logistiknav för pallat gods från Europa. Här har Essinge Rail byggt upp en terminal om 25 000 kvadratmeter, varav 4500 kvm täckta ytor. Verksamheten omsätter idag 150 000 ton gods per år, vilket motsvarar ungefär 2 500 tågvagnar.

Joakim Grahn visar terminalen och berättar om framtidsplanerna för Handelskammarens Oskar Axelsson

Drivkraften bakom etableringen är Essinge Rail som tidigt insåg potentialen i både området och logistikbehovet hos det lokala pappersbruket BillerudKorsnäs.

- Att Lindesbergs kommun var positiva och stöttade har varit avgörande för att den här satsningen skulle lyckas, säger Joakim Grahn som är marknads- och utvecklingsansvarig.

Idag kör Essinge Rail gods åt flera kunder och har även investerat i egen distribution med egna bilar för att klara av de kortare transporterna. Hållbarhetsfrågan är viktig för företaget och bilarna körs på HVO100. Man håller även på att byta ut alla truckar till el. Det är det bara en dieseltruck kvar. Den senaste investeringen är en stor, 255 kilowatt, solcellsanläggning på taket och laddstolpar för elbilar. Solcellsanläggningen är för övrigt Lindesbergs i största.

- Vi tänker och investerar långsiktigt, säger Joakim Grahn, som ser ett behov av att anställa fler än det 20-tal personer som arbetar vid terminalen idag.

Men även om framtiden för Essinge Rail ser ljus ut så finns det utmaningar. En sådan är tillgången på chaufförer. En annan är upprustningen av bangården i Frövi som skulle underlätta både för gods- och persontrafik. Enligt senaste beskedet från Trafikverket kan det bli aktuellt först 2026.

 

Essinge Rail är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
Här hittar du alla medlemsföretag

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör