Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Flytta utomlands - dröm eller mardröm?

För många kan drömmen om att jobba utomlands utvecklas till en mardröm snarare än en dröm. Kontakten med myndigheter, val av skolor och bostadsområden, beställning av mobilabonnemang och annat som krävs i ett hem kan kännas övermäktigt. Dessutom möte med en ny kultur, annat klimat och ett främmande språk. Men det kan också vara en start på en fantastisk upplevelse.

När familjen Gaharana flyttade från Indien till Sverige fick de all hjälp som kan tänkas och lite till. De insåg snart efter flytten att flera expats inte hade samma positiva erfarenhet av att byta land som de hade.

I familjen Gaharanas fall handlade den lyckade omställningen främst om samarbete mellan företaget Seco Tools, Handelskammaren Mälardalen och IKEA.

När Pradnya Gaharana fick förfrågan från huvudkontoret på Seco Tools i Fagersta om hon kunde tänka sig att flytta till Sverige på minst tre år, var det en önskan som gick i uppfyllelse. Pradnya har varit anställd på Sandvik och Seco Tools sedan 2010 och besökt Sverige flera gånger. Samtidigt visste hon att hennes man Puneet och dottern Reva på 4,5 år också måste vilja flytta samt känna sig trygga i beslutet.

Rickard Dahlberg som är Pradnyas chef, behövde specialistkunskap för att utveckla organisationens IT-processer. Han visste att kompetensen fanns inom företaget men inte i Fagersta. När Pradnya fick erbjudandet om tjänsten var det den första expattjänsten inom Seco Tools sedan samgåendet med Sandvik.

Tillsammans med Secos HR-avdelning tog Rickard kontakt med Christina Davis på Handelskammarens Relocation Service och IKEA. Handelskammarens mål var tydligt. När en familj anländer ska bostad vara fixad och möblerad, förskola eller skola ordnad, all formalia, som arbets- och uppehållstillstånd klart och tid avsatt för settling-in-processen.

Pradnya visste att hon tyckte om Sverige efter sina många besök hos Sandvik och Seco. Men det var viktigt att även familjen fick besöka Sverige. I början av sommaren kom hela familjen på besök och träffade Secokontakter, IKEA och Handelskammaren för att få mer kännedom om sitt nya hemland. Närhet till både Stockholm och Fagersta samt tillgång till en etablerad indisk gemenskap gjorde att valet av bostadsort föll på Västerås. De visades bostäder och fick information om bland annat svensk sjukvård, förskola, fritidsaktiviteter och nätverk.

På IKEA mötte inredarna, Ida Hellin och Malin Lindh, familjen för att diskutera deras behov. I Indien är till exempel sänggavlarna alltid vända mot öster och i Gaharanas hem finns det alltid en altarplats mot nordost. Ur svenskt perspektiv är det kanske ovanliga önskemål men väsentliga för en indisk familj. Inredarna noterade också hur Reva lekte i ett barnkök under rundturen på varuhuset och föreslog därför att hon skulle få ett utrymme i köket där hon kunde leka sida vid sida med föräldrarna när de lagade mat. En idé som Pradnya och Puneet inte själva hade tänkt på men uppskattade mycket.

När familjen återvänt till Indien började Handelskammaren ta kontakt med berörda myndigheter för att allt pappersarbete skulle vara löst vid den planerade flytten efter sommaren. En av förutsättningarna för att kunna arbeta i Sverige är att få ett arbets- och uppehållstillstånd. Handelskammaren, som är certifierad hos Migrationsverket, har en betydligt kortare handläggningstid än om Seco Tools gjort ansökan själva.

Handelskammaren har varit den enda kontakten som familjen Gaharana har behövt när frågor har dykt upp och problem funnits. Deras erfarenhet och checklistor var avgörande för att allt skulle klaffa och vara klart snabbt. Under förberedelserna, har alla parter varit lyhörda, bidragit med kompetens och haft fokus på familjen. Allt för att de skulle känna sig hemma.

Om och om igen upprepar paret Gaharana att de är tacksamma och inser att de har haft enorm tur som har fått den hjälp de har fått. Reva började på förskolan direkt när de anlände i början av augusti, Puneet har öppnat upp för möjligheten att söka anställning så snart han har klarat av SFI (svenska för invandrare) och när Reva känner sig helt hemma i den nya miljön.

Grönsaker och livsmedel som de är vana vid köper de via nätet. De har redan börjat umgås med andra indiska familjer i Västerås. Arbetskamrater och nya bekantskaper gör att de sakta börjar komma in i det svenska samhället. Det är starten på en resa och en dröm som går i uppfyllelse.

Text och bild: Lena Nordin-Andersson

Faktaruta

Har du anställt en medarbetare från en annan del av världen och undrar vad nästa steg är? Det är många saker att tänka på i samband med en flytt till ett annat land, både för dig som arbetsgivare och för medarbetaren.

Handelskammarens Relocation Service team finns här för att underlätta. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag och ser fram emot att höra av dig.