Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Fler i rätt jobb efter yrkeshögskolan!

Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan ny statistik om inträde på arbetsmarknaden efter studier på yrkeshögskolan. Siffrorna, som hämtats från SCB, visar att allt fler som läst på yrkeshögskola får rätt jobb efter examen.

De senaste åren har yrkeshögskolan levererat efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden och ny statistik visar att den positiva trenden fortsätter. Andelen i arbete efter examen från yrkeshögskolan är fortsatt 93 procent och andelen som fått jobb där de gjort sin fördjupade praktik; Lärande i arbete (LIA) har ökat från 53 till 56 procent.

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar dessutom att andelen som får rätt jobb efter examen ökar. Den senaste mätningen visar att 92 procent uppger att arbetet ”Helt och hållet” eller ”Till viss del” överensstämmer med utbildningen. Det är framförallt andelen som överensstämmer helt och hållet som ökat från 69 till 71 procent.

- Det känns väldigt roligt att yrkeshögskolan fortsätter att leverera, säger Maria Granberg, projektledare på Handelskammaren Mälardalen. Näringslivet har under lång tid haft svårt att hitta rätt personal så det är extra kul att just matchningsgraden ökar. Behovet av rätt utbildad kompetens är fortsatt stort och här ser vi att yrkeshögskolan är en viktig del av lösningen.

Yrkeshögskola Mälardalen

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör, tillsammans med med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens. Vi arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.

Det är arbetsgivarna som tar initiativ till alla yrkeshögskoleutbildningar som utformas efter arbetsgivarnas behov av eftergymnasial kompetens. Hela nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan.