Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammare sedan 1599

Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet.100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa.

I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en diskussion som pågick i 50 år. Skulle vi göra som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien som hade obligatoriskt medlemskap för sina företag? Eller som Storbritannien och Portugal, där medlemskapet var frivilligt?

1902 var diskussionen över och den första svenska Handelskammaren startade i Stockholm. Förebilden var landstingens demokratiska organisation med fullmäktige som utser en styrelse, och företagens medlemskap skulle vara frivilligt.

Handelskammarens huvuduppgift blev att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och främja handel över gränserna. Och det är det fortfarande. Under de kommande tio åren – i takt med järnvägens utbyggnad – spreds fenomenet Handelskammaren över landet. Företagarna i Västmanlands och Örebro län var snabba att haka på trenden och redan 1907 bildades Handelskammaren Mälardalen som en ideell förening för företagen i regionen. Idag finns det elva regionala handelskammare i Sverige.

I hela världen finns det ungefär 12 000 handelskammare så man kan alltid hitta andra företagare som har samma drivkrafter som man själv har. Handelskammaren ger dig alltså en fantastisk möjlighet att knyta kontakter på lokal, regional och global nivå. Vi brukar säga att vi är världens hemmaplan!

Bli medlem nu!

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation som drivs utan vinstintresse. Vi ägs och styrs av våra medlemsföretag. Vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Och ju fler vi är desto starkare blir vi!

Ett medlemskap i Handelskammaren Mälardalen har många fördelar.