Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hallå där! Johan Södergren, utvecklingsledare på Region Örebro län som är partner till UTSIKT

UTSIKT är en myllrande mötesplats där vi får möjlighet att samtala om framtidsfrågor och diskutera utmaningar och möjligheter med och för näringslivet.

Hur samarbetar Region Örebro län med näringslivet?
På många olika sätt. Vi är regionalt utvecklingsansvariga och jobbar både strategiskt och operativt. Vi tar fram strategier och handlingsplaner som syftar till att stärka länets näringsliv på lång sikt, och vi jobbar operativt genom till exempel vår samverkansplattform Business Region Örebro där länets alla 12 kommuner ingår. Vi finansierar både större och mindre projekt, vi ger företagsstöd till enskilda bolag och samverkar med andra organisationer kring kompetensförsörjning. Vi har många superspännande arbeten igång med Örebro Universitet och vi har medarbetare på plats i Bryssel som jobbar för att ge vårt län bästa förutsättningar i en större kontext.

Vad tar ni med er till UTSIKT?
Öppet sinne och framtidstro. Sen tänker vi berätta om lite spännande saker som är på gång i länet!

Vad ser du mest fram emot?
Alla möten med de andra som är på plats.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för Region Örebro län idag?
Region Örebro län arbetar med många frågor som spänner från regional utveckling till vård och hälsa. ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” är vår vision.

Har du något nätverkstips att dela med dig av?
Prata med många och försök se möjligheter i det du hör. Följ upp dina kontakter efter en tid.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när UTSIKT 2019 är över?
En känsla av ökade möjligheter och att många andra på UTSIKT 2019 också tycker så. Att vi som bor och verkar i Örebroregionen vill framåt och att många är beredda att kavla upp ärmarna för att nå smart satta mål.

UTSIKT Samarbetspartners 2019

Alexborg
Conventum
Creative House
E.ON
Epiroc
Inkubera
Kinnarps
Länsförsäkringar Bergslagen
myOffice
Nethouse
Region Örebro län
Sandahl Partners
Strateg
Suzuki Garphyttan
TNG
Örebro universitet