Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hallå där! Åsa Önander, managementkonsult och kontorschef på Sandahl Partners som är partner till UTSIKT

Vi ser UTSIKT som en självklar mötesplats inom vår region.

Vad gör Sandahl Partners?
Vi erbjuder konsultstöd i alla processer som har sin utgångspunkt i mänskliga system, det vill säga allt som inbegriper organisationers viktigaste resurs, människan. Vi är organisationspsykologer och managementkonsulter som får möjlighet att stötta medarbetare och chefer att öka förutsättningarna att komma till sin rätt. Det handlar om stöd vid många olika insatser:

  • Rekrytering, hela processer eller delar av rekryteringsprocesser när vi t ex erbjuder second opinion.
  • Värdegrund-, kultur-, och riktningsarbete för hela eller delar av organisationer.
  • Ledarskapsutveckling i form av ledarträning enskilt vid handledning/coaching eller i grupp vid våra ledarprogram.
  • Medarbetarutveckling i form av enskild handledning, grupphandledning eller medarbetarprogram.
  • Ledningsgruppsutveckling.
  • Konflikthantering.

Vad tar ni med er till UTSIKT?
Oss själva fyllda med stor nyfikenhet för det som någon vill dela med oss och kunskap och erfarenhet för den som ta del av något från oss.

Vad ser du mest fram emot?
Spännande möten med organisationer och människor, både nuvarande och framtida partners i vår strävan att bistå organisationer i att stärka och utveckla sitt ledarskap, sin verksamhet och att arbeta för att främja varje medarbetares unika förmågor och välbefinnande i arbetsrollen.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för Sandahl Partners idag?
Vår viktigaste fråga är hur vi kan utvecklas och bli ännu bättre på att stötta människor och organisationer så fler får komma till sin rätt på ett hållbart sätt. Vi ser en ökad efterfrågan till stöd i arbetet kring hur människor ska kunna hantera det snabbt föränderliga sammanhang som yrkeslivet många gånger är idag med t ex en förväntad snabb anpassning till en föränderlig omvärld.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när UTSIKT 2019 är över?
Vi hoppas på att få inspiration till nya relationer, vara inspirerade till nya utmaningar och uppleva en energi inför framtiden.

UTSIKT Samarbetspartners 2019

Alexborg
Conventum
Creative House
E.ON
Epiroc
Inkubera
Kinnarps
Länsförsäkringar Bergslagen
myOffice
Nethouse
Region Örebro län
Sandahl Partners
Strateg
Suzuki Garphyttan
TNG
Örebro universitet