Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Konjunkturläget: "Hope for the best, plan för the worst?"

Svenska företag är rustade för fortsatt tillväxt och kronan står fortfarande lågt, vilket gynnar många exportföretag. Ändå ser vi tydliga tecken på en avmattning i världshandeln. Oron på världsmarknaden och ökade råvaru- och materialpriser påverkar. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv förväntar sig bara 24 procent av företagen en ökad produktion och försäljning det närmsta halvåret, den lägsta siffran sedan 2012.

De tillverkande bolagen börjar se över sin bemanning. Framför allt handlar det om extra bemanning och visstidsanställda. Förhoppningsvis räcker det. Senast under andra kvartalet 2020 kommer vi sannolikt att veta säkert.

Underleverantörerna har det ofta tuffare att ställa om. Där handlar det i regel om uppsägning av befintlig personal. Och är man mer än 10 anställda så är det svårare att göra undantag från turlistan, vilket kan få oönskade konsekvenser för företag.

En annan effekt av oron på marknaden är att investeringar som inte bedöms som nödvändiga skjuts på framtiden. Det påverkar såväl it-företag som byggföretag. Ljusglimtarna finns framför allt i besöksnäringen. Det är inte bara vi som hemestrar mer utan även antalet utländska turister ökar när man får mer för pengarna i Sverige. Turismen ökade med 6 procent 2018 och beräknas öka med ännu mer i år.

Säkerhetsbranschen och läkemedelsindustrin står också stadigt i en konjunkturavmattning. För det är just en avmattning som vi ser. Än är det för tidigt att prata om lågkonjunktur. En snabbenkät till vårt fullmäktige i Handelskammaren Mälardalen visar att 45% ser en minskad försäljning och orderingång det kommande halvåret medan 55% tror på samma nivå eller ökning jämfört med idag.  Jag tror därför inte att man ska hoppas på det bästa och planera för det värsta. Det är en alldeles för passiv strategi.

Kanske är vi på väg in i en normalkonjunktur istället, mer av en konsolideringsfas. I så fall finns det goda möjligheter för fortsatt tillväxt, i synnerhet om vi kan dra nytta av vårt breda näringsliv i Mälardalen. Men det kommer också att krävas att företagen ser över sina affärsmodeller och vågar utforska nya samarbeten. Det gäller att inte bli för introvert utan lyfta blicken och se möjligheterna.

Jenny Emerén
vd, Handelskammaren Mälardalen
Vi röjer undan tillväxthinder för företagen i regionen genom
Nätverk - Kunskap - Inflytande