Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

6 employer branding-trender att hålla ögonen på

Universums rapport, Employer Branding NOW – 2019, sätter fingret på sex emplyer branding-trender.

1. Employer branding är viktigt för verksamhetens överlevnad

Employer branding är inte längre en bra-att-ha-sak som HR-avdelningen jobbar med. Det har blivit viktigt för hela verksamheten, i både små och stora företag, att visa att man är en intressant arbetsgivare. Ett skäl till förändringen är att kompetensmarknaden har hårdnat och det är svårare än någonsin att rekrytera talanger. Ett annat skäl är att det finns en stark rädsla för att bristen på talanger kraftigt ska minska möjligheten att skapa innovativa organisationer som kan växa och utvecklas.

2. Start-ups tävlar om, och får, topptalangerna

De stora företagen har upptäckt att små start-ups dykt upp som starka konkurrenter på kompetensmarknaden. De små suger upp talanger med entrepernöranda och teknisk skicklighet som de stora behöver. De riktigt stora, globala företagen har också märkt att deras namn och varumärke inte längre räcker som attraktionsfaktor för unga talanger. De mindre, snabbare, nyare och vassare kreativa företagen attraherar generation Y och Z mer.

3. Företagen prioriterar mångfald när de rekryterar

De 100 av världens mest attraktiva arbetsgivare prioriterar mångfald bland sina medarbetare. De vill ha talanger av olika sorter för att företag med många olika typer av medarbetare klarar sig bättre i konkurrensen och gör bättre resultat.

4. Det högre syftet är viktigare än någonsin

Det är viktigare än någonsin att ha ett högre syfte i sitt EVP (Employee Value Proposition). 2016 tyckte 30 % av världens mest attraktiva arbetsgivare att det var ett viktigt EVP-element. 2019 säger hela 54 % att det är viktigare att ha ett högre syfte än att ha  mer praktiska och karriärorienterade erbjudanden som individuell kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär inom organisationen, något som de flesta andra arbetsgivare fortfarande prioriterar.

5. Det är dags att specialanpassa EVP:et till små målgrupper

Företag av alla storlekar specialanpassar sitt EVP till allt mindre målgrupper. 2019 säger 61 % av världens mest attraktiva arbetsgivare att deras mål är att ha olika EVP för olika talanger, 2018 hade 47 % av dem samma prioritering.

6. De stora, globala arbetsgivarna har stora förväntningar på AI som rekryteringsverktyg

69 % av världens mest attraktiva arbetsgivare har stora förväntningar på att AI ska förändra förutsättningarna kompetensmarknaden. Bara 48 %, av andra stora företag, håller med och bland små företag är bara 33 % positiva till AI. Men, både små och stora företag förväntar sig att AI kommer att förändra sättet, att hitta talanger och göra urvalet, radikalt redan under 2019.

Om Employer Branding NOW – 2019

Universum har frågat mer än 1 600  employer branding-strateger, marknadsförare, talangrekryterare och HR-chefer från 45 länder om hur de arbetar med employer branding 2019. Man har också samlat insikter och erfarenheter från 100 av världens mest attraktiva arbetsgivare i rapporten.