Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Sjöfartsverket vill stänga slussen en vecka

Slussen i Södertälje genomgår en stor ombyggnation för att farleden ska bli både säkrare och tillgänglig för större fartyg upp till 160 meter långa och 23 meter breda. Det är en nödvändig uppgradering av den närmare 100 år gamla slussen. För de  företag som transporterar gods på Mälaren innebär arbetet olägenheter då arbetspråmarna i vissa delar av kanalen inte får passeras av större fartyg. Sjöfartsverket har sedan tidigare aviserat om avstängning, sk avlysning och efter dialogmöten med Handelskammaren Mälardalen och dess företag kom man fram till en lösning med delvis stängning under specifika tider av dagen.

Handelskammaren bjuder in till dialog

Nu vill Sjöfartsverket stänga av slussen helt under en vecka i december. Kanalen kommer att vara avlyst för all fartygstrafik 12 timmar per dag den 3-11 december, mellan 7-19 måndag till fredag. Övrig tid ska slussen vara öppen för trafik. Handelskammaren Mälardalen bjuder därför in till dialogmöte med Sjöfartsverket och alla intresserade företag den 9 oktober.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Faktaruta

Handelskammaren Mälardalen bjuder in till dialogmöte med Sjöfartsverket och alla intresserade företag den 9 oktober.

Datum

9 oktober 2019

Tid

14.00-15.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen
Vasagatan 20 A
Västerås

Anmäl dig till:
thor-bjorn@handelskammarenmalardalen.se

Sista anmälan: 7 oktober 2019