Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Så kan svensk utrikeshandel påverkas av USA – Kinakonflikten

Vad händer med världshandeln när USA och Kina trappar upp sin handelskonflikt? Hur drabbar konflikten Sverige?Kommerskollegium har utifrån två scenarier beräknat vilka effekterna kan bli för Sverige och EU. Beräkningarna presenteras i Kommerskollegiums senaste rapport över Sveriges utrikeshandel.

Scenario 1 utgår från USA:s åtgärder riktade mot Kina fram till 10 maj 2019 och Kinas motåtgärder som införts till och med 1 juni 2019. I detta scenario ingår USA:s tilläggstullar på 25 procentenheter på listade varor med kinesiskt ursprung motsvarande ett handelsvärde på cirka 250 miljarder dollar. Kina har som motåtgärd infört tilläggstullar på utvalda produkter som motsvarar ett handelsvärde på cirka 110 miljarder dollar. De kinesiska tilläggstullarna är på 5, 10, 20 eller 25 procentenheter.

Scenario 2 innefattar åtgärderna i Scenario 1 plus ett eventuellt framtida amerikanskt införande av 25 procentenheters tilläggstull på alla varor med kinesiskt ursprung.

Oavsett scenario beräknas effekterna på den svenska bruttonationalprodukten bli marginell. Men vissa branscher i Sverige som textil, elektronik och telekom kan få en minskad export samtidigt som exporten av läkemedel och transportmedel kan förväntas öka. Medan övriga EU får en marginellt minskad exportvolym kan Sveriges export öka, men högst marginellt. Mest negativt kommer åtgärderna drabba Kinas och USA:s internationella handel. Den stora förändringen för svensk ekonomi blir att handeln mellan länder omfördelas samtidigt som världshandeln krymper. Kostnaderna för för en sådan omställning, till exempel av leverantörskedjor, är inte inräknade i scenarierna.

Kommerskollegium har i sina beräkningar utgått från OECD:s Metromodell, en modell som har tagits fram för att analysera effekterna av olika typer av handelsåtgärder. Scenarierna ingår som en del av Kommerskollegiums utredning av hur USA och Kinas handelskonflikt påverkar Sveriges och EU:s handel och kan komma att uppdateras om nya åtgärder vidtas. Utredningen blir klar under senare delen av 2019.

Är du intresserad av hur till exempel Sveriges import av elektronik från Kina påverkas eller hur vår export av livsmedel till USA beräknas öka? I tabell 3.4  på sidan 10 i rapporten om Sveriges utrikeshandel går det att läsa ut de relativa förändringarna i olika handelssektorer, men inte vad förändringarna innebär i absoluta värden i kronor och ören.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor