Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Höghastighetståg får inte konkurrera med andra insatser

Infrastrukturministern Tomas Eneroth var inbjuden av Järnvägsklustret i Västerås på onsdagen för att dela med sig av sin syn på Sveriges infrastruktur. Handelskammaren Mälardalen fanns såklart på plats.

Tomas Eneroth var tydlig med att det behövs stora satsningar på infrastrukturen i Sverige och att man från regeringen satsar 700 miljarder kronor för att både underhålla och bygga ut.
- Skyll på mig om ni fastnar i ett vägbygge, sade Tomas Eneroth och hänvisade till att det är ett gott tecken när det byggs.
Infrastrukturministern betonade också vikten av att vi nyttjar hela infrastrukturen och att sjöfarten har en viktig roll för godstransporten. På dagens agenda stod också ett studiebesök till Mälarhamnar.
Höghastighetståg
Höghastighetståg och vikten att snabbt och effektivt kunna ta sig genom Sverige och ner till Europa var en annan fråga som lyftes.
- Vi är positiva till alla investeringar i infrastruktur, även höghastighetståg, förutsatt att det inte ställs mot andra satsningar. Statens budget är trots allt begränsad och varje krona räknas, säger Handelskammaren Mälardalens vd Jenny Emerén.
 

Kom fram i tid

Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt visar vår undersökning. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är vi företagens röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.