Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Oslo-Sthlm 2.55 i Almedalen: Lönsammaste järnvägsprojektet med stora vinster för klimat och samhälle

Vad har klimatet och samhället att vinna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? Kan Sverige och Norge tacka nej till ett järnvägsprojekt som är minst lika lönsamt som Öresundsbron? Under Almedalsveckan anordnar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ett seminarium där viktiga aktörer i Sverige och Norge kommer diskutera de framtida effekterna av en snabbare järnvägsförbindelse och vad som nu krävs för att förverkliga den.

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och istället väljer 1,4 miljoner flygresenärer att göra den drygt 40 mil korta resan mellan huvudstäderna varje år. Om restiden med tåg kortas till under tre timmar skulle en majoritet av resenärerna välja tåget före flyget – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. Effekterna av en robustare och snabbare järnvägsförbindelse skulle vara påtagligt positiva för samhället och klimatet.

- I Almedalen har vi samlat företrädare för stråket, ambassadörerna i Sverige och Norge och andra tunga aktörer inom hållbarhet och infrastruktur för att diskutera hur vi kan få till förbindelsen snabbare. Det är tydligt att många vill åstadkomma mer för att förverkliga den här järnvägen, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Sthlm 2.55.

Oslo-Sthlm 2.55 har under ett par års tid arbetat med att visa att det är möjligt och lönsamt att förbättra järnvägsförbindelsen mellan huvudstäderna utan att samhället behöver ta de största kostnaderna eller att staterna ska stå för hela risken. Under förra årets Almedalsvecka presenterade Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case som stora tågoperatörer, byggföretag och finansiella aktörer i Europa varit med och arbetat fram.

- Det finns inget annat järnvägsprojekt i Skandinavien som kan uppvisa samma lönsamhet. Våra utredningar visar att restidsförbättringen skulle ge tåget en så pass hög marknadsandel att det är möjligt att finansiera stora delar av järnvägen med de intäkter som det skulle generera. I princip skulle de nya länkarna som behövs i systemet inte behöva kosta skattebetalarna en krona. En lågt hängande frukt för staterna när man väl bestämmer sig, säger Jonas Karlsson.

Just nu ökar intresset för förbindelsen på båda sidor gränsen och allt fler ser den potential och nytta som projektet innebär. Näringslivet vill komma igång med bygget och både Trafikverket och Jernbanedirektoratet arbetar just nu med viktiga planeringsprocesser som syftar till att förbättra befintlig infrastruktur.

- Vi ser att fler får upp ögonen för projektet på båda sidor av gränsen och kvarnarna mal på myndighetsnivå. I en tid då behoven av investeringar i infrastruktur är mycket större än vad statsbudgetarna klarar av att bära kan vi presentera en lösning som staterna, samhället och klimatet har mycket att vinna på. Det som behövs nu är att Sverige och Norge bestämmer sig för vilken väg man vill välja för att få till de nya länkar som behövs för att nå rimliga restider i stråket. Vi hoppas att vårt seminarium ska ge svar på några av frågorna som återstår för att förverkliga Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, säger Jonas Karlsson.

Medverkar gör:
Maria Wetterstrand, fd. språkrör (MP) och VD Miltton Purpose
Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås
Johan Schnürer, Rektor Örebro Universitet
Sverre Myrli (AP), transportpolitisk talesperson Stortinget
Christian Syse, Norges ambassadör i Stockholm
Krister Bringéus, Sveriges ambassadör i Oslo
Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55
Åsa Almesjö, infrastrukturexpert PA Consulting (moderator)

Tid och plats:
Wisby Strand Convent & Congress klockan 14:00-15:00, Tisdag 2 juli

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om Oslo-Stockholm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kom fram i tid

Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt visar vår undersökning. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är Handelskammaren Mälardalen företagens röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.