Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

ActívaDraken 2019 till Sternhammar AB

Under fredagens Promotionmorgon i Örebro delade Stiftelsen Activa ut årets ActívaDrake till Sternhammar AB. Det vinnande konceptet är en fin gemenskap, stort engagemang och tydlighet i ledarskap.

Ekonomichef Emma Johansson och Tobias Granath, lagerchef på Sternhammar AB tar emot ActívaDraken.

Utan de goda arbetsplatserna, engagerade arbetsgivarna och arbetskamraterna skulle Actíva inte lyckas med uppdraget att få arbetssökande med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden.

För att uppmärksamma en arbetsgivare och arbetsplats som under året visat engagemang och tagit emot en medarbetare eller praktikant från Actíva i sin verksamhet delar man ut ActívaDrakn sedan 2003. Företaget ska vara en förebild för andra när det gäller bemötande, omtanke och socialt ansvarstagande.

Activas ställföreträdande vd, Karin Sundelius läste upp motiveringen och överlämnade draken till Tobias Granath som är lagerchef på Sternhammar AB.

- Sternhammar AB är en arbetsgivare som Actíva framgångsrikt samarbetat med i många år. Arbetsgivaren har stor förståelse för olika förmågor och har gett möjlighet till anpassningar utifrån de arbetssökandes behov. Handledningen har varit fantastisk, med stort engagemang och tydlighet i ledarskap och instruktioner för personerna som företaget har tagit emot. På Sternhammar finns en fin gemenskap och bemötandet av Actívas personer har varit otroligt bra. Därför är Sternhammar en värdig mottagare av ActívaDraken 2019.

Det här är Actíva

Sedan 1989 har vi skapat möjligheter för människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt. Att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. Med hög kompetens, lång erfarenhet och gedigen kunskap vägleder och stöttar vi människor att få ett arbete.

Tack vare vår bakgrund inom området ser vi till individens behov och framtid. Vi låter resan vara gemensam och ta den tid som behövs. Människan är i centrum. Målet med vårt arbete är att låta den arbetssökande och arbetsgivaren känna trygghet och se möjligheter och fördelar med en anställning.