Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Earth Hour 30 mars för klimatet och den biologiska mångfalden

Den 30 mars klockan 20.30 släcker vi ljuset under en timmes tid för att uppmärksamma och skicka en signal till världens beslutsfattare att klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald måste tas på allvar.

Earth Hour är världens största miljömanifestation och Örebro kommun har deltagit med aktiviteter under många år. Årets tema är ”Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald”. I Sverige lever vi som om vi hade cirka fyra jordklot och vår ohållbara livsstil påverkar djur och natur. Med de 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och Parisavtalets mål om att jordens temperaturökning ska hållas väl under två grader har vi stora utmaningar framför oss men också alla möjligheter att tillsammans skapa ett hållbart Örebro.

I samband med årets Earth Hour kommer grundskolor och caféer i kommunen att servera vegetarisk mat, byggnader kommer att släckas ner i de centrala delarna av Örebro och information om manifestationen och en uppmaning till kommuninvånarna att släcka kommer att spridas genom olika kanaler.

Örebro kommun har höga ambitioner och jobbar aktivt med klimatfrågan. Arbetet utgår ifrån kommunens klimatstrategi, där målet är en klimatneutral kommunkoncern till 2030 och en klimatneutral kommun senast år 2045. Vi har stora utmaningar framför oss men också alla möjligheter att tillsammans begränsa den globala uppvärmningen och skapa ett hållbart Örebro. Earth Hour handlar om så mycket mer än själva timmen, det handlar om att vi behöver ändra vårt beteende och vår livsstil. Tillsammans gör vi skillnad, för klimatet och den biologiska mångfalden.