Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Lyckad jobbmatchning för nyanlända i Västerås

Mimers jobbmatchningsprojekt Propellern kan nu se tillbaka på två års lyckat arbete. Andelen nyanlända som kommit in i jobb eller studier är 62 procent, vilket överträffar målsättningarna. Propellerns metoder är en av framgångsfaktorerna. Projektet avslutades vid årsskiftet men metoden kommer fortsatt användas i ordinarie verksamhet.

Mellan 2016 och 2018 har totalt 133 personer genomgått jobb- och studiematchningsprojektet Propellern. Av dessa har 50 fått jobb och 32 har påbörjat studier. Propellern är ett projekt inom Jobbpunkt Mimer vars syfte är att hjälpa relativt nyanlända arbetslösa personer att snabbare komma in i arbete eller studier. Metoden bygger på tre delar, tre rotorblad; att acceptera sin situation och acceptera livets nya förutsättningar och förstå att livet kan bli bra ändå, att bygga nätverk och att lära sig språket.

- Resultatet är fantastiskt och överträffar vår målsättning som var 50 procent. Propellern har varit en mycket bra metod att följa. Men för att arbeta framgångsrikt i ett sånt här projekt behöver man bygga tillitsfulla relationer, man måste verkligen tycka om och lita på människor. Och vara generös med sina egna nätverk, säger Maria Lindelöf, projektledare.

Jobbpunkt Mimer och dess projekt Propellern drivs av bostadsföretaget Mimer i Västerås och är en del av företagets sociala hållbarhetsarbete för att utveckla stadsdelar samt förbättra levnadsvillkoren för såväl hyresgäster som övriga västeråsare.

- Vi måste se på alla aspekter av social hållbarhet. Vad händer med våra bostäder och våra städer om människor som bor där inte mår bra? Därför är vår uppgift inte bara att bygga hus utan också bidra till människors trygghet och trivsel, säger Mikael Källqvist, VD för Bostads AB Mimer.

Om Propellern

Projektet är ett samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen i Västerås med statlig finansiering och ingår i Jobbpunkt Mimer. Syftet är att kapa mediantiden för en nyanländ att komma i sysselsättning från 6-8 år till högst två år efter etablering. Aktuella personer ska vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen och ha avslutat etableringsperioden. Urval sker med hjälp av Arbetsförmedlingen. Deltagarna medverkar i minst 16 veckor varav 8 veckor består av föreläsningar, coachingssamtal, friskvård och andra aktiviteter. Resterande 8 veckor består av praktik.