Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik oktober

Omvärldsspaningen för oktober månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bl.a. Sänkt prognos för flygresor, Västerås nya resecentrum presenteras, Samarbete och innovativa system leder till ökad intermodalitet & Åkeriernas lönsamhet viker.

Flyg - Sänkt prognos för flygresor

Transportstyrelsen sänker sin höstprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i våras – flygskatten väntas påverka.
Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 1, 3 procent under 2018 och med 2, 3 procent 2019. Utrikestrafiken väntas öka medan inrikes minskar.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över antal passagerare samt starter och landningar med flyg för de kommande sju åren. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning.

– Att vi ändrar prognosen beror framförallt på att Konjunkturinstitutet nu gör en annan bedömning av den ekonomiska utvecklingen jämfört med vad de trodde i våras. Men också beroende på att passagerarökningen hittills i år varit lägre än väntat, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.
Läs mer i Res & Trafik Forum.

Mer om flyg:
 • Virgin korsade Atlanten med biobränsle från restprodukter. NyTeknik
 • Boeings vd utlovar flygande bilar inom ett år. NyTeknik
 • Ny kartläggning av flygets utsläpp. Infrastrukturnyheter
 • Minskat antal resenärer på Swedavias flygplatser. Flygtorget
 • DEBATT: Inför en koldioxidfond. Per Kågeson, professor vid KTH. DI

 

Järnväg - Västerås nya resecentrum presenteras

Nu har byggnadsnämnden i Västerås beslutat att gå ut på samråd med detaljplanen för Västerås resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Eftersom det är en omfattande plan varar samrådsperioden mellan 8 oktober och 18 december. Samrådet är ett viktigt steg i projektet.

I detaljplanen för resecentrum ingår även bostäder, kontor och allmänna utrymmen i direkt anslutning till resecentrum och spårområdet. Detta är den första detaljplanen av flera i det 55 hektar stora området som omfattas av projekt Mälarporten. Planarbetet har pågått i flera år, och nu är byggnadsförslag, utredningar, konstruktionsgranskning och genomförandefrågor så pass långt gångna att det är dags att pröva detaljplanen hos projektets intressenter.

Samrådet innebär att de som berörs av en detaljplan ges möjlighet att lämna syn­punkter på planförslaget. Under samrådstiden finns plan­förslaget alltid till­gängligt i stads­huset och på vasteras.se.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:
 • DEBATT: "Rädda järnvägen – så här kan problemen lösas" Valle Karlsson, Ordf. Seko. Arbetet
 • Nya 400 km snabba Alfa-X Shinkansen. Dagens Näringsliv
 • HyperloopTTs första fullskaliga passagerarkapsel startklar 2019. Dagens Näringsliv
 • Första Hyperloopstudien redovisad i USA. Dagens Näringsliv
 • Nytt hopp om ombyggda järnvägskorsningar i Sala. SR
 • Trafikverket anlitar Skanska i Sundbyberg och Solna. Infrastrukturnyheter

 

Sjöfart - Samarbete och innovativa system leder till ökad intermodalitet

Samarbete, innovativa system och delade resurser kan leda till ett bättre utnyttjande av närsjöfart och leda till ökad intermodalitet. Det visar en studie av Stora Ensos och Svenska Orient Liniens samarbete. Studien, som presenterades på en konferens ei Mombasa nyligen, har genomförts av Johan Woxenius, Zeeshan Raza och Lighthouse postdoktor Anastasia Christodoulou, samtliga verksamma vid Handelshögskolan i Göteborg.
Läs mer i Lighthouse.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Åkeriernas lönsamhet viker

När branschorganisationen Sveriges åkeriföretag sammanställt sin nyckeltalsundersökning för 2017 visar den att efterfrågan på vägtransporter fortsätter att vara god, även om tillväxten inte längre ökar. Det ser ut som om 2015-2016 var toppen på den högkonjunktur som vi fortfarande befinner oss i. Det gäller både för transportarbete och vinstmarginal.

När man delar upp resultatet för åkeribranschen på näringsgrenarna, kan man se att miljötransporterna sticker ut med en snabbare tillväxt än andra. För skogstransporter vände de negativa marginaltrenderna, om än från låga nivåer.

– Framöver ser vi utmaningar inom främst bygg och anläggning samt fjärr. Detta på grund av den nedåtgående bostadskonjunkturen på byggsidan och den strukturellt ökande konkurrensen på fjärrsidan, även om efterfrågan på fjärrtransporter fortsättningsvis ser ut att vara stark, säger Ulric Långberg branschchef på Sveriges åkeriföretag.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:
 • Volvo satsar på ellastbilar i USA. NyTeknik
 • Gasum beviljas investeringsstöd för etablering av gastankstationer för tung trafik. Infrastrukturnyheter
 • Vänsterpartist tar över trafikutskottet. Transportnet
 • “Vi måste äga hela leveranssystemet själva”. Transportnet
 • De får chans att testa elvägslösningar. Transportnet
 • Scania lanserar etanolmotor för tung trafik. Transportnet

 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.