Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Delta i en av Europas största företagsundersökningar!

Eurochambres är Handelskammarens gemensamma organisation inom EU. För att få en bild av det ekonomiska läget i EU:s medlemsländer tar Eurochambres årligen fram en rapport som bygger på en enkät som skickas ut till företag i hela EU.

Vi ber dig besvara 7 frågor om utsikterna framöver. Enkäten tar cirka 2-3 minuter att besvara.

Dina svar är mycket viktiga och kommer att ingå som underlag i den största konjunkturenkäten om företag inom EU.

Dina svar vill vi gärna ha senast den 21 september.

About Eurochambres

Established in 1958 as a direct response to the creation of the European Economic Community, EUROCHAMBRES acts as the eyes, ears and voice of the business community at EU level. EUROCHAMBRES represents over 20 million businesses in Europe through 46 members (42 national associations of chambers of commerce and industry and two transnational chamber organisations) and a European network of 1700 regional and local chambers. More than 93% of these businesses are small and medium sized enterprises (SMEs). Chambers’ member businesses employ over 120 million.