Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Varför ska du vara medlem i Handelskammaren Mälardalen?

Det enkla svaret är att det är en kanonbra uppfinning – en förening med medlemmarnas bästa i fokus som har funnits i över hundra år i Västmanlands och Örebro län. Stora som små företag är välkomna och det är många som har insett fördelarna med att vara medlem.

Vår uppgift är att undanröja hinder för företag i vår region, eller annorlunda uttryckt – att bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar att driva företag här. Rent konkret handlar det om att ge medlemsföretagen större inflytande hos beslutsfattare, ett starkt affärsnätverk och aktuell och intressant kunskap som ger konkurrensfördelar.

En av våra viktiga frågor är infrastrukturen. Vi arbetar långsiktigt för att du ska kunna transportera både gods och människor snabbt och enkelt. Vi har flera exempel på lyckade påverkanskampanjer. En säkrare och snabbare E20 gick under namnet Nyckelstråket och resultatet blev att utbyggnaden skyndades på. En bättre tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo står på agendan nu, liksom förbättringar för sjöfarten till västra Mälardalen.

Vi jobbar också med kompetensförsörjning. Ett exempel är satsningen på arbetsmarknadskunskap, som handlar om att få elever i högstadiet och gymnasiet att välja utbildning som ger dem jobb. Rätt kompetens som våra medlemsföretag kan rekrytera. Ett annat initiativ inom området är Relocation Service där Handelskammaren hjälper till med byråkratin och det praktiska när du anställer från andra länder. Du vet – arbetstillstånd, bankkonto, bostad – sådant som är självklart för oss men krångligt för dem som kommer hit.

Fördelarna med att vara medlem är alltså många och bland den service som funnits med sedan start finns handelsdokument och ATA-carneter som många exporterande företag behöver. Annat som uppskattas är möten med inspirationsföreläsningar och utbildningsinslag.

På våra stora event, Stora Näringslivsdagen och UTSIKT, samlas 400-600 personer från företag för att få inspiration, hitta nya nätverk och göra affärer. Båda är mycket populära med kända talare som Carl Bildt, Jan Eliasson, Annika R Malmberg och Fredrik Reinfelt.

Jag kan prata länge om varför du ska vara medlem, men jag föreslår att du provar – du får mycket för den lilla avgift du betalar. En avgift som investeras i aktiviteter som gynnar dig. Testa! Du kommer inte att ångra dig.

Ordförande
Mikael Sundquist
Handelskammaren Mälardalen

Medlemskap

Ju fler vi är desto starkare blir vi och kan påverka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i våra företag och i regionen.

Du får

  • Tillgång till affärsnätverk, mötesplatser, utbildningar och seminarier.
  • Handelsdokument och rådgivning i exportfrågor.
  • Inflytande i viktiga näringslivspolitiska frågor.