Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Temapartner: Nobeli Business Support

Hallå där Lennart Fräjdin, VD för Nobeli Business Support! Ni är temapartner på UTSIKT 2018 inom temat Globalisering tillsammans med Almi/EEN och Headlight.

Varför är ni temapartner på UTSIKT?

När Nobeli fick frågan av Handelskammaren Mälardalen om vi ville vara temapartner var det självklara svaret ja!

Vi har deltagit på UTSIKT tidigare och vet att det är ett mycket bra tillfälle att knyta nya kontakter. Dessutom är det ett sätt att vinna ny kunskap som är både viktig och nyttig.

Nobelis ambition som temapartner för UTSIKT 2018 är att få möjlighet att dela med oss av de erfarenheter vi har om och kring affärsmodeller i en miljö som präglas av digitalisering och globalisering. Flera av oss som arbetar i Nobeli idag har lång erfarenhet av affärsmodeller som vunnit framgång på marknaden.

Vad ser du mest fram emot?

Det viktigaste är mötet med andra människor som kommer att lära mig nya saker.

Vad betyder temat Globalisering för Nobeli Business Support?

En grundförutsättning för att kunna verka på en konkurrensutsatt marknad lokalt och globalt är förmågan att nyttja digital teknik. Om inte den förmågan finns är risken uppenbar att kunderna hittar andra samarbetspartners inom eller utom landets gränser.

Nobeli arbetar idag med utgångspunkt från Sverige men ett stort antal av våra kunder verkar i en global miljö. Därför är det viktigt för oss att förstå hur vi ska agera i en sådan kontext.

Vad kommer ni att berätta om på föreläsningarna och workshopen?

Nobeli kommer att fokusera på affärsmodeller med utgångspunkt i ett agilt synsätt när det gäller strategisk planering. Det ställer helt nya krav på förmågor som rör analys och omvärldsbevakning. Vi menar att det påverkar alla företag oavsett var de är verksamma, både ur ett kund- och ett konkurrensperspektiv.

Har du något nätverkstips att dela med dig av?

Jag rekommenderar förstås alla att följa Nobeli på www.nobeli.se. Ett annat tips är att följa affärstidningarna på nätet i största allmänhet. Ett tredje tips är att nogsamt ta del av de artiklar som finns i de branschorgan som berör den bransch som ditt företag verkar inom.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när UTSIKT 2018 är över?

En förhoppning som jag har, som gränsar till förvissning, är att jag känner mig rikare på kunskap efter UTSIKT 2018.

 

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss som jobbar på Handelskammaren Mälardalen. Alla tar emot frågor men Mia Järliden och Mikael Wass vet mest om UTSIKT 2018.

Varmt välkommen på resan till Uppsala 7-8 oktober 2018!

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

TEMAPARTNER UTSIKT

Vi levererar business support till kunder som vill fokusera på sin kärnverksamhet

Våra tjänster omfattar lönehantering, inköp, patent, telefonitjänster, säkerhetsrådgivning, tekniska lösningar för säkerhet, spedition och arkivtjänster med fokus på digitala lösningar. Vi driver också hotell-, restaurang- och konferensverksamhet eftersom vi äger Bofors Hotel.