Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Satsningar på infrastruktur i Mälardalen

Planförslaget innehåller flera välkomna satsningar på infrastruktur för Mälardalen. Bland annat står det klart att den 2,5 mil långa E18-sträckan mellan Köping och Västjädra byggs ut till motorväg för en kostnad av ca 840 miljoner kronor. Även förbättringar på riksväg 56 och mittseparering av riksväg 50 söder om Askersund finns med.

På järnvägssidan finns både ombyggnation av Laxå bangård för att höja både säkerheten och kapaciteten samt satsningar på Frövi bangård. Likaså satsning på dubbelspår Hallsberg-Degerön så hela sträckan till Mjölby får dubbelspår.

En nyhet i den nationella planen är att Hjulstabron numera återfinnas på den så kallade bristlistan. Det är ett mycket viktigt beslut, inte minst för näringslivet i Västmanland, och innebär att Trafikverket får i uppdrag att analysera behovet av en ny Hjulstabro för att möjliggöra trafik med större fartyg in till hamnarna i Mälaren.

Oslo-Stockholm ett betydelsefullt stråk
I dag saknas en effektiv förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Planen pekar på detta som en brist i transportsystemet och konstaterar att det behövs helt nya järnvägssträckningar, men även upprustning av befintliga banor.

- Vi har arbetat länge med infrastrukturfrågan, som förstås är väldigt viktig för våra medlemmar,  och vårt engagemang i både E20, E18 , Hallsberg-Degerön och Stockholm-Oslo får nu resultat, säger Handelskammaren Mälardalens vd Jenny Emerén.

Viktiga satsningar i andra delar av landet
Planen innehåller också viktiga satsningar i andra delar av landet som är betydelsefulla för Mälardalen: kapacitetsförstärkningar av farleden till Göteborgs hamn, mittseparering och förbättrad trafiksäkerhet på E20 till Göteborg, åtgärder för att kunna köra längre godståg och kapacitetsförstärkningar på Godsstråket genom Bergslagen mot Dalarna, Gävleborg och övriga norrlandskusten. Planen pekar också på behovet av att se över behovet av åtgärder på västra stambanan.

Kom fram i tid!

Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt visar Handelskammaren Mälardalens undersökning. 6 av 10 av medlemsföretagen uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är Handelskammaren Mälardalen företagens röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.