Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Förhandlingar startar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

Inom kort börjar EU förhandla om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. Nu finns det möjlighet för företag och andra intressenter att lämna synpunkter om vad de anser vara viktigt att ta upp i förhandlingarna.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström kommer att resa till Australien och Nya Zeeland i juni för att inleda förhandlingarna om frihandelsavtal mellan EU och de två respektive länderna. Därefter planeras de första förhandlingsrundorna mellan förhandlingsteamen att starta i Bryssel i juli.

Avtalen ska hålla en hög ambitionsnivå och kommer att omfatta de områden som EU:s nyare frihandelsavtal täcker såsom varor, tjänster, ursprungsregler, offentlig upphandling, tekniska handelshinder, säkerhets- och hälsokrav i livsmedel och jordbruksprodukter, investeringar, immaterialrätt och hållbar utveckling. Däremot kommer bestämmelser om investeringsskydd inte att ingå.

Du kan lämna synpunkter

Företag och organisationer har möjlighet att lämna synpunkter till Kommerskollegium om vad de anser vara viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Australien respektive Nya Zeeland. Kontakta oss via e-post: freetradeagreements@kommers.se

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor