Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Möte om handeln Sverige-Iran - var med och påverka

Vilka problem och hinder finns det i handeln mellan Sverige och Iran? Det kommer att diskuteras vid ett möte på ministernivå mellan de båda länderna. Mötet planeras äga rum i maj.

För företag finns det nu möjlighet att inför detta möte lämna information till Kommerskollegium om problem och svårigheter att göra affärer med eller i Iran. Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att inför mötet fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter i handeln med eller i Iran. Informationen från företag kommer att användas som underlag till diskussioner på ministermötet.

Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen. Problemen kan gälla export eller import av varor och tjänster samt investeringar.

Skicka synpunkter och information om upplevda hinder och problem till anamaria.deliu@kommers.se senast 20 april 2017. Eventuella frågor besvaras av utredare Anamaria Deliu som även nås på telefon 08-690 49 13

Skriv gärna på engelska så att facktermerna för produkterna blir korrekta.

Frågor som kan fungera som stöd när företaget ska ge en problembeskrivning:

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag redan tagit upp problemet med de iranska myndigheterna själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen? Om så är fallet, har det gett något resultat?

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor