Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: Näringsliv och skola måste agera för att säkra besöksnäringen i Bergslagen

Turismen fortsätter växa och besöksnäringen står inför enorma rekryteringsbehov i framtiden för att kunna säkerställa leverans. Branschen är många ungas första kontakt med arbetslivet, 30 procent av besöksnäringens arbetskraft är under 26 år. Många av dem ser branschen som ett tillfälligt stopp i livet - mycket på grund av att statusen för serviceyrken generellt är låg. För många i Bergslagen finns dessutom inte en framtid inom besöksnäringen ens som en möjlighet i tanken eftersom man i generationer arbetat inom industrin.

Idag är söktrycket alldeles för lågt till både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Vad beror det på? Med den stabila tillväxt som besöksnäringen har i Sverige kommer man innan 2023 att behöva rekrytera 350 000 nya medarbetare. Branschens största utmaning är att säkerställa framtidens kompetensförsörjning.

Vi måste få våra unga att se besöksnäringen som en möjlig arbetsgivare och skapa en attitydförändring när det gäller servicerelaterade yrken. Vi måste arbeta aktivt för att höja statusen för serviceyrken och få unga människor att se besöksnäringen som en möjlighet för framgångsrika karriärer. Vi behöver öka kännedomen om branschen och även nå föräldrarna till de ungdomar som ska välja gymnasieutbildningar. Vi behöver också säkra fortlevnaden av en av världens främsta utbildningar inom besöksnäringen på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan där man bedriver forskning och utbildar kockar, sommelierer och hotellierer på akademisk nivå.

Hur gör vi då detta? Gymnasieskolan behöver säkerställa att de praktikplatser som man skickar ut sina elever till är kvalitetssäkrade i någon form samt att goda arbetsförhållanden råder. Allt för att ge ungdomar en bra bild av hur branschen fungerar. Behovsanpassade utbildningar inom Yrkeshögskolan är oerhört viktiga för att säkerställa våra framtida kompetensbehov. Ett lärlingsprogram på gymnasienivå likaså.

Näringslivet har också ett stort ansvar för att säkerställa sin egen kompetensförsörjning. Vi måste ta oss tid att komma ut i skolorna och möta både elever, lärare och föräldrar. Vi måste bygga relationer till potentiella medarbetare redan i låga åldrar och skapa en nyfikenhet för den bransch som vi representerar.

Loka Brunn, Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens Hus är bra förebilder och har arbetat med detta på flera olika sätt. De välkomnar alltid förfrågningar om att komma på studiebesök. De deltar aktivt i skolans och Handelskammarens satsning på arbetsmarknadskunskap. De gör besök i både åk 5 och åk 8 för att berätta mer om branschen. I våras tog de samarbetet med skolan ett steg längre.

Alla åk 8:or i Hällefors kommun fick göra ett studiebesök på Loka Brunn. Under besöket fick eleverna tillsammans med kockarna laga en trerätters lunch och dessutom servera den till varandra. Efter besöket så kunde en stor andel av eleverna tänka sig en framtid inom besöksnäringen.

Bergslagen står inför en stor tillväxtmöjlighet om vi kan tighta glappet i kompetensförsörjningen. Vi måste visa vad vi har att erbjuda.

När näringslivet tar ett aktivt ansvar för problemet och utbildningarna anpassas till de behov vi har kan vi tillsammans komma närmare en lösning, inte bara inom besöksnäringen utan inom samtliga branscher med kompetensbrist i Bergslagen. Vi kommer att fortsätta att ta emot praktikanter och möta elever i skolan och uppmanar alla andra arbetsgivare att ta samma ansvar!

Handelskammaren Bergslagen
Ordförande, Marie Dahlgren, Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård
Vice ordförande, Cecilia Jeffner, Bergslagens Sparbank AB
Sture Åtterås, AB Linde Maskiner
Per Eriksson, ICA Supermarket Lindesberg
Lina Marklund, Helix Verktyg AB
Gunilla Pöchhacker, Gunilla & Co Consulting AB
Rickhard Voigt, Kopparbergs Bryggeri AB
Ann-Sofie Almén, Bergslagens Sparbank AB
Leif Carlsson, Frabe Industri i Nora AB
Victoria Skoglund, Skogen Grafisk Form

Om Handelskammaren Bergslagen

Vår lokala handelskammare i Bergslagen har ett extra starkt fokus på frågor och aktiviteter som är viktiga för medlemmarna i Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors.

Handelskammaren Bergslagen bildades 2014 på initiativ av medlemmar i Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg. Sedan 2016 deltar också Hällefors. Som medlem i Handelskammaren Mälardalen och med säte i någon av Bergslagskommunerna ingår man i den lokala enheten Handelskammaren Bergslagen.