Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Åkeriet minskade sin elanvändning med en tredjedel

Logistikföretag har ofta goda möjligheter att minska sina energikostnader, men det kan vara svårt att veta var man ska börja. Men Kjellbergs Logistik & Teknik AB har lyckats. De har minskat sin elanvändning med 36 procent.

Kjellbergs Logistik & Teknik AB är ett åkeri som också har däckverkstad, serviceverkstad och svetsverksamhet. Åkeriet startade för 70 år sedan och har under åren växt till över 50 anställda.

Kjellbergs lägger stort fokus på energi- och miljöarbete och jobbar med ständiga förbättringar inom området. Det har gett goda kundrelationer, stora besparingar i elkostnader och en bättre arbetsmiljö.

Framgångsrika energisparare

Kjellbergs påbörjade sitt energiarbete redan 2013 då företaget deltog i Energikontorets projekt Energieffektiva småföretag. Företaget tänkte igenom sin energianvändning på ett strukturerat och långsiktigt sätt, och var ett av de mest framgångsrika på att spara energi och pengar.

Nu har företaget har precis avslutat en stor om- och tillbyggnad, och har i och med detta gjort stora energibesparingar i byggnaden. De har bytt alla armaturer till LED-armaturer, isolerat värmerör och satt in ett nytt ventilationssystem.

Tips gav mindre el trots större yta

Elanvändningen har minskat med 36 procent per kvadratmeter. Den totala elanvändningen i byggnaden har gått ner, trots att fastighetens yta har ökat med 700 kvadratmeter.

- Detta är ju en kostnadsfråga eftersom energi kostar pengar, menar Tina Sjöholm, kvalitets- och miljöansvarig på Kjellbergs.

Biodieseln sänker koldioxidutsläppen

Kjellbergs jobbar också kontinuerligt med drivmedlen till transporterna. De har bytt ut 43 procent av den konventionella dieseln mot biodiesel. Hade de fortsatt med enbart konventionell diesel skulle de ha haft 16 procent högre utsläpp av CO2-ekvivalenter än de har idag. Företaget arbetar också med samordning och returer för att minska antalet onödiga transporter.

Energiarbetet ger mervärde

Kjellbergs arbetar med energi och miljö för att de själva tycker att det är viktigt och för att sänka sina kostnader, men också för att deras kunder och partnerföretag efterfrågar det. Framför allt de stora kunderna anser att det är självklart att arbeta med miljö och uppföljning. Tina Sjöholm ser också ett allt större engagemang för frågorna inom företaget. Det är viktigt för henne att hela personalen får komma till tals och att de är delaktiga i arbetet.

- Det är personalen som är med i arbetet som vet hur verksamheten ser ut. Chaufförerna är de som är experter på Eco-driving, till exempel. Det underlättar också att ledningen jobbar nära verksamheten och att de stöttar energiarbetet, säger Tina Sjöholm.

Erbjudande om energikartläggning

  • Sänkta kostnader. Ni ser hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten och var ni kan spara mycket pengar.
  • Stärkt konkurrenskraft. En energieffektivisering är en kostnadseffektivisering. Det förbättrar konkurrenskraften och minskar koldioxidutsläppen.
  • Stärkt varumärke. Ett aktivt energiarbete stärker ert varumärke och ökar er attraktivitet för kunder och potentiellt blivande medarbetare.

Kontakta oss på Energikontoret Region Örebro län så hjälper vi er att söka energikartläggningsstöd från Energimyndigheten. De betalar 50 procent av energikartläggningen. Ditt företag kan medfinansiera resten med egen tid och/eller pengar. Vår hjälp är naturligtvis gratis. Hör av er redan idag så berättar vi mer!

Energikontoret Region Örebro län
Ylva Gullberg, 019-602 37 91
ylva.gullberg@regionorebrolan.se

Projektet Regionala noder är EU-finansierat.