Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Bara en månad kvar – skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem nu

Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det hög tid att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster så att du säkert kommer in i det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet.

EU:s gemensamma system för hantering av tillstånd kommer enligt nuvarande plan att införas den 2 oktober 2017. I systemet kommer du både att kunna ansöka om tillstånd och få ditt beslut. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Vilka tillstånd gäller det?

Nyansökningar för följande tillstånd som styrs av EU-lagstiftningen kommer från och med den 2 oktober 2017 att hanteras i det gemensamma systemet:

ACE  Godkänd mottagare för unionstransitering
ACP  Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror
ACR  Godkänd avsändare för unionstransitering
ACT  Godkänd mottagare för TIR
AWB  Godkänd vägare av bananer
CCL  Centraliserad klarering
CGU  Samlad garanti
CVA  Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde
CWP  Privat tullager
CW1  Allmänt tullager typ 1
CW2  Allmänt tullager typ 2
DPO  Betalningsanstånd
EIR  Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
ETD  Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration
EUS  Slutanvändning
IPO  Aktiv förädling
OPO  Passiv förädling
RSS  Reguljär fartygslinje
SAS  Egenbedömning
SDE  Förenklad deklaration
SSE  Användning av förseglingar av särskild typ
TEA  Tillfällig införsel
TRD  Användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning
TST  Tillfällig lagring