Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Klimatarbete som höjer värdet på dina fastigheter

Nöjdare kunder och minskat underhåll, det är resultatet för många fastighetsägare som energieffektiviserat sina fastigheter.

Bra åtgärder kan ge lägre drift men också lägre underhållskostnader. Vi hjälper dig på vägen!

Du har koll på fastighetens underhålls- och driftkostnader. Vi har erfarenhet av att bedöma hur lönsamt det är att minimera dessa kostnader och hur långt man kan nå.

Bjuder på 40 timmar

Upp till 40 timmar med en konsult som blir din sparringpartner. Det erbjuder vi de företag som beviljas vårt stöd inom Samverkan för hållbara byggnader.

Exempel på vad stödet kan användas till
  • incitament för besparing (hyresgästerna förbrukar mindre el, vatten)
  • förbättrad värmeåtervinning
  • installera ny teknik för smartare styrning av belysning, energioptimering eller lagring av energi
  • utvärdera resultatet av åtgärder du genomfört och hur det påverkar fastigheten, t.ex. minskad klimatpåverkan och energibesparing.

Tillsammans hittar vi idén, ger dig stöd i genom förandet och hjälper dig att utvärdera åtgärder.

Anmäl dig idag

Läs mer om Samverkan för hållbara byggnader på www.regionorebrolan.se/klimatarbete
Där kan du anmäla ditt intresse.

Projektledare Dag Lundblad når du på dag.lundblad@regionorebrolan.se eller telefon 070-647 38 00
Anmälan är öppen 15 juni-15 september.