Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Juridiken vid internationella affärer - Moment 2 Örebro

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska bli legalt säkra och korrekta.

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska bli legalt säkra och korrekta.

Genom vår utbildning "Juridiken vid internationella affärer" får du de grundläggande juridiska kunskaper som du behöver för att agera i den internationella miljön. Dessa kunskaper har du även stor nytta av i dina affärer på den svenska marknaden.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl med advokaterna Robert Asplund och Victoria Bromark som huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer.

Moment 2: Internationella köp- och leveransavtal

 • Allmänt om de köprättsliga regelverken
 • Lagar och konventioner om internationella köp (särskilt CISG)
 • Vanliga standardavtal för internationella leveranser (Orgalime och NL)
 • Särskilda frågor av intresse:
  - Ansvar för förseningar
  - Felansvaret
  - Ansvarsbegränsningar

Utbildningen "Juridiken vid internationella affärer" ges i fyra moment:
- Att träffa avtal vid internationell handel
- Internationella köp- och leveransavtal
- Internationella distributionsavtal
- Licensiering

För att bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra moment, men du kan också välja att delta i enstaka.
Priset för deltagande i alla fyra moment är 9 000 kronor exkl. moms för medlem / ej medlem 11 000 kronor exkl. moms. Anmäl dig till alla fyra här.

Mikael Wass

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Internationella affärer, medlemskap och UTSIKT

Information och anmälan

Tid

2018-02-12, 13.00-16.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen, plan 2, Rudbecksgatan 7 i Örebro.

Information

Medlemspris 2 500 kronor, övriga 3 000 kronor exkl. moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Sista anmälan: 2018-02-05