Relocation Service

Våra tjänster

Våra tjänster:


En komplett relocation tjänst

Har du anställt högkvalificerad arbetskraft från en annan del av världen och undrar vad nästa steg är? Det är många saker att tänka på i samband med en flytt till ett annat land, både för dig som arbetsgivare och för medarbetaren. Vi på Handelskammarens Relocation Service-team finns här för att underlätta – skräddarsytt efter era behov.

Pre-visit – första besöket i den nya hemstaden

Vi träffar den nyanställde och ev. familj för en visning av den nya hemstaden. Under besöker går vi genom hur det är att leva i Sverige och förbereder familjen inför den kanske största omställningen hittills i livet.

Immigration – för dig som anställer från tredje land

Vid rekrytering från tredje land behöver du ansöka om arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Med vår långa erfarenhet ansvarar vi för hanteringen av hela immigrationsprocessen och säkerställer att allt går rätt och korrekt till.

Home search – boende efter behov och önskemål

Med vårt goda kontaktnät och kännedom om den svenska bostadsmarknaden arbetar vi för att hitta ett så bra boende som möjligt för den anställde och eventuella familj. Vi är certifierade hyresförmedlare.

Settling in – att komma igång i Sverige

Vi hjälper till med att söka efter svenskt personnummer och socialförsäkringar. Vi öppnar bankkonto, fixar viktiga abonnemang och försäkringar, förskola och skola för barn, samt mycket mer.

Ongoing support – för alla frågor som uppstår

Vi finns tillgängliga på telefon, mail eller besök under kontorstid, för att reda ut frågor och saker som dyker upp efter att personen installerat sig. Behovet brukar vara som störst under de första 3-6 månaderna.

Departure – flytta vidare eller återvända hem

Att flytta från Sverige innebär många saker att tänka på. Myndigheter ska kontaktas, abonnemang ska avslutas och mycket mer. Tillsammans med den anställde går vi igenom en checklista så att inget missas.


Föreläsning - Arbetstillståndslagstiftning

Behöver du och ditt företag veta mer om arbetstillståndslagstiftning?

Under föreläsningen får er HR-avdelning lära sig:

  • Vad lagstiftningen säger
  • Vilket ansvar du som arbetsgivare har
  • Hur man söker arbetstillstånd för första gången
  • Vad gäller vid förlängningsansökningar
  • Vad innebär försörjningskravet och normalbelopp
  • Vanliga fallgropar för ”EU-medborgare”
  • Konsekvenserna om man fuskar

På föreläsningen kommer du också att få information om hur man hjälper medarbetare som studerat och vill börja arbeta, regler kring visum och asylsökande samt mycket mer.

Tid: ca 90 minuter
Plats: Vi kommer till er
Målgrupp: HR personal eller för dig som arbetar med internationell rekrytering

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter