Relocation Service

Eures Partners

Har du svårt att hitta rätt arbetskraft?

Som partner till Eures kan vi hjälpa dig och ditt företag att hitta rätt kompetens - utanför landets gränser.

Sedan hösten 2019 är Handelskammaren Mälardalen partner till Eures.
Eures är ett samarbetsnätverk bestående av alla EU/EES länders arbetsförmedlingar som verkar för fri rörlighet inom EU/EES och att fler ska våga ta chansen att arbeta utomlands.

Eures kan hjälpa dig och ditt företag genom att ge dig stöd och hjälp till att hitta rätt kompetens i EU/EES-området. Handelskammaren kan sedan inom ramen för Relocation Service hjälpa till med att ordna allt praktiskt när er nyanställde är på plats i Sverige.


Vi har ställt några frågor till Anders Carlsson Eklund på Eures Arbetsförmedlingen gällande vad de kan bidra med när det gäller utlandsrekrytering.

 

Hur ser ni på post recruitment?

För att en rekrytering av en medborgare från EU/EES och Schweiz ska bli lyckad så är det viktigt att den anställde får ett bra mottagande när den kommer till Sverige. Det är många frågor som behöver hanteras såsom skatt, folkbokföring, socialförsäkring, a-kassa, bostad ev. skola för barnen etcetera. Vi rekommenderar att den svenska arbetsgivaren som anställer avsätter resurser inom eller utanför företaget för att ta hand om detta så att det blir en sådan bra start som möjligt för den anställde och företaget.

Hur kan ni hjälpa till vid rekrytering?

Om du som svensk arbetsgivare söker medarbetare och inte hittar rätt kompetens i Sverige kan vi på Arbetsförmedlingen Eures hjälpa till att anställa utländsk arbetskraft från ett annat europeiskt land. Vi ger råd och stöd under rekryteringsprocessen, medarrangerar rekryteringsträffar digitalt och onsite samt annonserar lediga tjänster.

Vilket stöd kan ni ge arbetsgivaren samt den anställde?

Arbetsförmedlingen Eures hjälper dig med vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter rekrytering av utländska medborgare från ett land inom EU, EES eller Schweiz. Vi ger även information om möjligheter till ekonomiskt stöd till dig som arbetsgivare, som kan erbjuda ett integrationsprogram när du anställer en medborgare från ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island. Det finns också möjligheter för den anställde att söka ekonomiskt stöd till intervjuresa och bosättning. Ni ansöker om det ekonomiska stödet via EU-projektet Targeted Mobility Scheme.

Vi på Arbetsförmedlingen Eures är inriktade på bristyrkesrekrytering till Sverige för ingenjörer, IT-specialister, lärare, veterinärer, specialister inom hälsa- och sjukvård samt kockar men hjälper även till med andra bristyrkesrekryteringar.

Kort fakta om Eures
  • Eures (European Employment Services) är ett väletablerat nätverk som har funnits i 25 år.
  • Syftet med Eures är att hjälpa och stödja både arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra inom EU/EES och Schweiz.
  • Regeringen har tilldelat Arbetsförmedlingen rollen som NSK, nationellt samordningskontor, för Eures
Anders Carlsson Eklund - Eures rådgivare