Relocation Service

Life in Sweden

Life in Sweden - seminarium för internationella medarbetare

Har du medarbetare från andra länder som behöver kunskap om hur det fungerar att leva och arbeta i Sverige?

Vårt seminarium Life in Sweden tar upp ämnen som är viktigt att känna till för nyinflyttade i Sverige. Vi ger också deltagarna möjlighet att knyta kontakter som kan bli nya vänner. Seminariet hålls på engelska och vi går bland annat igenom följande ämnen:

 • Det politiska systemet
 • Juridik
 • Civilrätt
 • Fastighets- och finansmarknaden
 • Statliga myndigheter och deras roller och förväntningar
 • Socialförsäkringen
 • Pensionssystemet
 • Arbetsrätt
 • Skattesystemet
 • Hälso- och sjukvårdssystemet
 • Immigration
 • Id-kort
 • Körkort
 • The political system
 • Legal law
 • Civil law
 • Real estate and financial markets
 • Governmental authorities and their roles and expectations
 • Social Security
 • Pension system
 • Labour law
 • Basic tax
 • The Healthcare system
 • Immigration
 • ID-card
 • Driving license