Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tryckluft: energibov och pengaslukare som äventyrar arbetsmiljön

Tryckluft är ett återkommande energiproblem hos företag. Genom att se över verksamhetens installationer kan företag minska tryckluftanvändningen och spara pengar.

Med tanke på de ökade elpriserna och dagens energibehov är energieffektivisering och energisparande åtgärder något att prioritera. Genom företagsbesök har vi konstaterat tryckluft som ett återkommande energiproblem hos företag. Genom att se över verksamhetens installationer kan företag minska tryckluftanvändningen och spara pengar.

Så energieffektiviserar du

I denna föreläsning får ni konkreta verktyg för att omedelbart energieffektivisera och minska användningen av tryckluft. Ni får inblick i problematiken med dagens tryckluftsanvändning och vilka åtgärder som kan ge resultat. I webbinariet går vi även in på vilka negativa sociala konsekvenser tryckluft kan orsaka i arbetsmiljön.

Om föreläsarna

Daniel Winkler är specialist inom tryckluft. Daniel är senior affärsrådgivare på LMS Nordic, som genomför tryckluftsutbildningar och konferenser för företag.
Lena Andersson arbetar som yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin på Region Örebro län. Lena har arbetat och forskat kring lufttryck, kemikalier och arbetsmiljö.

EU-projekt

Aktiviteten genomförs genom EU-projektet Hållbar omställning i östra Mellansverige, vilket är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Almi Mälardalen, Energikontoret i Mälardalen, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Östergötland och Energikontoret i Östergötland.

Onlineseminarium

Tid

26 oktober, 10.00-11.15

Plats

Online via Zoom