Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro läns energi- och klimatdag 2022 – tema energi

Välkommen till länets årliga energi- och klimatdag – i år med temat energi. Dagen bjuder på inspiration och goda exempel kring bland annat energiförsörjning och vilka möjliga lösningar som finns framöver i länet. Klimatkommunerna delar med sig av sina erfarenheter kring vilka åtgärder som ger mest effekt för minskad klimatpåverkan.

Dagen rymmer också nuläge och statistik från energi- och klimatprogrammet, samt trevliga kolleger att prata med vid fikat och lunchen.

Dagen riktar sig framförallt till tjänstepersoner samt chefer och politiker i kommunal, regional och statlig verksamhet,

Energi- och klimatdagens genomförs gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Välkommen!

Information

TID
Tisdagen den 15:e november kl. 9.00-15.00, med frukostmingel från kl. 8.15.
Dagen inkluderar lunch och fika.

PLATS
Conventum, Club 700, Drottninggatan 42, Örebro

KOSTNAD
Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG
8 nov 2022